Sual: İmanın şartları nelerdir?

Cevap: İmanın şartı, altıdır. Bunlar, (Amentü)de açıklanmıştır. İmanın, belli altı şeye inanmak olduğunu, Resulullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” bildirmiştir. Bunun için her müslüman, çocuğuna önce (Amentü)yü ezberletmeli ve mânâsını da iyice öğretmelidir.

AMENTÜ: (Amentü billâhi ve Melâiketihi ve Kütübihi ve Rüsülihi vel-yevmil-ahiri ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allahi teâlâ vel-ba’sü ba’del-mevti hakkun, Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühu).

MÂNÂSI: Allahü teâlâya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayırları ve şerleri , iyi ve kötü her şeyi Allah’ın yarattığına, öldükten sonra dirilmenin hak, doğru olduğuna iman ettim. Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed aleyhisselâm onun kulu ve peygamberidir.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment