İnad ve mükabere, hakki doğruyu işitince, kabul etmemektir. Ebû Cehil ve Ebû Talib, inat ederek, Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” Peygamber olduğuna inanmadılar, inkar ettiler. İnad, riyadan, hıkddan, hasetten yahut tamadan hâsıl olur. Hadis-i şerifte, (Allahü teâlânın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmekte inat edendir) buyuruldu. Hadis-i şerifte, (Mümin vekar sahibi olur, yumuşak olur) buyuruldu. Vekar sahibi dünya işlerinde kolaylık gösterir. Din işlerinde, sarp kaya gibi olur. Bir dağ, zamanla aşınabilir. Müminin dini hiç aşınmaz.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler