Kelime-i Şehadetin Açıklaması Nedir?

Sual: Kelime-i Şehadetin açıklaması nedir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nin 1. babının 10. faslında diyor ki; Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, “Îmânın 70 küsür dalı vardır. En üstteki Lâ ilâhe illallah [ibâdet edilmeğe hakkı olan Allahü teâlâdan başka hiçbir ma’bûd yoktur] kelimesini söylemek, en aşağıdaki dalı ise, insanlara eziyet veren şeyleri yollardan izâle etmektir” buyurdu. Resûlullahın peygamberliğine…

İman Esasları Nelerdir?

Sual: İman esasları nelerdir?  Cevap: İman, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, Allahü teâlânın peygamberi olduğunu ve O’nun tarafından seçilmiş, haber verici nebi olduğunu doğru bilmek, inanarak söylemek, O’nun, Allahü teâlâ tarafından kısaca bildirdiklerine kısaca, geniş bildirdiklerine etrâflıca inanmak ve gücü yettikçe Kelime-i şehâdeti dil ile de söylemektir. Kuvvetli îmân şöyledir ki; ateşin yaktığına,…

İslam Dini

Sual: İslam dini hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: Allahü teâlânın, Cebrâil ismindeki melek vâsıtası ile sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselâma gönderdiği, insanların, dünyâda ve âhirette râhat ve mes’ûd olmalarını sağlıyan, usûl ve kâidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler, İslam dininin içindedir. Eski dinlerin, görünür-görünmez bütün iyiliklerini, İslam dini kendinde toplamıştır. Bütün saâdetler, muvaffakiyetler ondadır. Yanılmayan, şaşırmayan akılların kabûl…

Avret Mahalli Ve Kadınların Örtünmeleri

Eşiat-ül-leme’at kitabında, Nikah kısmı başında diyor ki: 1 – Ebû Hüreyre “radıyallâhu anh” haber veriyor. Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” yanına biri geldi. (Ensardan bir kız ile evlenmek istiyorum) dedi. (Kızı  [bir kere] gör! Çünkü, Ensar kabilesinin gözlerinde bir şey vardır)  buyurdu. Bu hadis-i şerif, Müslim kitabında yazılıdır. Evlenilecek kızı önceden bir kere görmek sünnettir. 2…

Küfür

Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmaktır. Muhammed aleyhisselâma inanmamak küfür [Allah’a düşmanlık] olur. Meleklerin, insanların ve cinnin iman etmeleri, inanmaları emrolundu. Muhammed aleyhisselâmın, Allahü teâlâdan getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalp ile inanıp, dil ile de ikrar etmeye, söylemeye iman denir. İmanın yeri kalpdir. Kalp, yürek dediğimiz et parçasında bulunan bir kuvvettir. Bu kuvvete…

Kaç Çeşit Küfür Vardır?

Sual: Kaç çeşit küfür vardır. Cevap: Küfür üç nev’dir: Cehli, cühudi [inadi] ve hükmi. 1-) Küfür olduğunu herkesin bildiği bir şeyi, işitmediği, düşünmediği için kâfir olanların küfrü küfr-i cehlidir. Cehil de iki türlüdür: Birincisi basittir. Böyle kimse, cahil olduğunu bilir. Bunlarda, yanlış itikat olmaz. Hayvan gibidirler. Çünkü, insanı hayvandan ayıran, ilim ve idraktir. Bunlar, hayvandan…

Din-i İslam Nedir?

Sual: Din-i İslam nedir? Cevap: Allah her şeyi var eden ve kendi varlığının başlangıcı ve sonu, sınırı bulunmayan ve nasıl olduğu akıl ile anlaşılamayan, yalnız uluhiyet ve halıkiyet için lüzumlu sıfatları bilinen bir varlıktır. Kendi kendine hep vardır ve bir tanedir. Ondan başka hiçbir şey kendi kendine hep mevcut olamaz. Her şeyi var eden ve…

Mülhid ve Zındık Kime Denir?

Sual: Mülhid ve zındık kime denir? Cevap: Müslüman görünüp de, Ehl-i sünnetten ayrılanlardan kâfir olanlar, iki kısımdır: Biri, âyet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere mânâ verirken, kendi akıllarına, görüşlerine o kadar bağlı kalmışlar ki yanılmaları, kendilerini küfre sürüklemiştir. Kendilerini doğru yolda sanmakta, halis müslüman olduklarına inanmaktadırlar. İmanlarının gittiğini anlayamamışlardır. Bunlara (Mülhid) denir. İkincileri, İslamiyete zaten inanmazlar.…

Kelime-i tevhidin manası nedir?

Sual: Müslüman olan bir kimse ilk önce Kelime-i tevhidi mi bilmelidir? Kelime-i tevhidin manası nedir? Cevap: İmam-ı Gazali, Kimya-i Saadet kitabında buyuruyor ki: Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah) kelimesinin mânâsını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye (Kelime-i tevhid) denir. Her müslümanın, kelime-i tevhidin mânâsına hiç şüphe etmeden, yalnız inanması…

Resulullahın Üç Vazifesi Neydi?

Sual: Resulullahın 3 vazifesi ne idi? Vefatından sonra bu vazifeler nasıl taksim edildi? Cevap: Büyük âlim ve mürşid-i kamil Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki: Resûlullahın üç türlü vazifesi vardı: Birincisi, ahkâm-ı Kuraniyyeyi, yani iman edilecek bilgileri ve ahkâm-ı fıkhıyyeyi bütün insanlara (tebliğ) etmek, bildirmek idi. Ahkâm-ı fıkhıyye, yapılması emir veya yasak edilen işlerdir. Bu…