Sual: Din, Kitap ile sünnet ile kemale gelmiştir. Bu ikisinin izin vermediği ibadetler bidattir. Buna göre (Edille-i şer’iyye) dörttür demek doğru olur mu?

Cevap: Ehl-i sünnet âlimleri, Edille-i şeriyenin dört olduğunu bildirdiler: Kitap, Sünnet, İcmaı ümmet ve Kıyas-ı fükaha. Fakat, bunların son ikisi, ilk ikisinden çıkmaktadır. Bunun için Edille, hakikatta, Kitap ve sünnet olmak üzere ikidir. İcma yani söz birliği olan bir hükmün Kitaptan veya sünnetten bir delile bir senede oturtulması lazımdır. Kıyas da, icma için senet olabilir. Ebû Bekr-i Sıddıkin halife seçilmesindeki icma böyle olmuştur. Bir kişinin haber verdiği hadis de, icma için senet olur. Çünkü, icmaın huccet olması, delilinin kati olmasına bağlı değildir. İcma olduğu için huccettir. Delilinin kati olması şart olursa, icmaa lüzum kalmaz. Bu delil huccet olur. Kıyas için de, Kitaptan veya sünnetten bir asıl, esas lazımdır. Çünkü, kıyas, Kitapta ve sünnette mevcut bulunan kapalı, gizli hükmü izhar eder. Bunlara bir hüküm ilave etmez. Yani, ahkamı izhar eder, ispat [icad] etmez. Kıyas, umumi olan bir hükmü, füru için beyan eder. İcmada, kıyas için asıl ve kaynak olur. Sünnet, Kitabın şerh ve beyanıdır. Şu hâlde, İslamiyetin aslı, yalnız Allahü teâlânın kitabıdır

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler