Sual: Reşid Rıza Muhaverat kitabının önsözünde, (İslam ümmetinde derin âlimler yetişti. Huccet-ül-İslam imam-ı Gazali ile şeyh-ül-İslam İbni Teymiye gibi mürşidler bunlardandır) diyor.

Cevap: İbni Teymiye gibi, Allahü teâlâya cisimdir diyen ve kâfirlerin Cehennemde sonsuz azap göreceklerine inanmayan, kılınmayan namazları kaza etmeye lüzum görmeyen, hazret-i Aliyye ve Ehl-i beyte, şanlarına lâyık olmayan iftiralar yapan ve daha nice sapık sözleri ile İslamiyeti içerden yıkmaya çalışan bir mezhepsizi, İslam alimi ve mürşid olarak göstermekte, onu büyük İslam alimi Gazali gibi bir müctehid olarak tanıtmaktadır. Bu iki ismi birlikte yazmak, bir kara taşı, pırlantanın yanına koymak gibi şaşılacak bir buluştur. Mâlikî mezhebi âlimlerinden Ahmed Savi, (Celaleyn tefsiri) nin şerhinde, Bakara sûresinin 230. âyetinin tefsirinde buyuruyor ki (Ehl-i sünnet âlimleri, İbni Teymeyenin sapık olduğunu bildirdiler. Yani hem sapıktır. Hem de, çok müslümanın doğru yoldan sapmasına sebep olmuştur. Onun maliki âlimlerinden imam-ı Eşheb ile münasebeti olduğu batıldır, yalandır).

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler