Sual: Musa Carullah Bigiyef (Yalan yere hadisler uydurulmuştur. Mevdu hadislerin çokluğu meydandadır) diyor. Buna ne cevap vermek lazım?

Cevap: Akla, tecrübeye değil de, yalnız nakle ve rivayete dayanan hadis ilmine dil uzatmak kadar haksız bir iş olamaz. Acaba, böyle söyleyen reformcu, kaç hadis bilmektedir? Senetleriyle birlikte bir hadis-i şerifi okuyabilir mi? Mevdu hadis diye bir şey işitmiş. İslamın büyük âlimleri, hadis ilminde binlerce kitap yazdıkları gibi, sahih hadisler arasından mevdularını bulup çıkarmayı öğreten kitaplar da yazmışlardır. Eğer onlar bu kitapları yazmasalardı, reformcunun mevdu hadis isminden bile haberi olmayacaktı. Hadis âlimleri, Resûlullahın söylediği açıkça belli olmayan bir söze, ne kadar iyi ve faydalı olsa da, hadis denilmesini çok sıkı yasak etmişlerdir. Evet, hadis uydurmak gibi pek tehlikeli bir yalancılığa kalkışan kimseler olmuştur. Fakat, İslam âlimleri, yorulmadan, yılmadan çalışarak böyle sözleri aramışlar, bulmuşlar, kitaplardan çıkarmışlardır. İslam âlimlerinin öyle sürekli çalışmaları olmasaydı, bu din cahili reformcular acaba bir tane mevdu hadis ayırabilirler mi idi? Yüzbinlerce hadis-i şerifleri bütün ravileriyle birlikte tanımak ve her birinin doğruluğunu tartmak gibi çok ince ve pek güç çalışmaları İslam âlimleri başarmıştır. Reformcu ise, hadis uyduranlarla, uydurma hadisleri yakalayıp atanları birbirine karıştırmakta, hepsine birden atıp tutmakla, zihinleri bulandırmakta, hadis-i şeriflere olan itimatı, güveni sarsmaya çalışmaktadır. Hadis uyduranların zararı, reformcuların yaygaralarının zararı kadar büyük olmadı. Hadis uydurmanın fenalıklarını ileri sürerek, Osmanlıların çökmesini buna bağlamak, böylece Osmanlıların çökmesine İslamiyet sebep oldu demek kadar haksız bir iftira düşünülemez.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler