Sual: Hamidullah, İslam Peygamberi kitabının 58. sayfada: (Abdülkays kabilesinden bir heyeti kabul etti. İslamdan önce oraya seyahat etmiş olduğunu onlara söyledi) diyor.
Cevap: Bahreyn’deki Abdülkays kabilesinden gelen elçileri, Buhari ve Mevahib-i ledünniye gibi birçok kitaplar uzun yazmaktadır. Bunların hiçbirinde, Resûlullahın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” Abdülkays kabilesinin memleketine gittiği bildirilmiyor. Bir yandan Resûlullahın uzak yerlere ve ticaret merkezlerine gidip, çok şeyler öğrendiğini ileri sürmek, öte yandan da, İslamın temel inançlarını, tarih bilgileri gibi çok nakletmek, sinsi ve alçak planların uygulanmakta olduğunu düşündürmektedir

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler