Sual: Reşid Rıza, Muhaverat kitabında dinde reformcu ile vaiz efendiyi güya konuşturuyor. Kalem kendi elinde. Dinde reformcuyu övmekte, göklere çıkarmakta, vaiz efendiyi her bakımdan küçültmekte, aşağılamaktadır. Derme-çatma, ahmakça yazılarını vaiz efendiye mal etmektedir. Vaiz efendinin ağzına yakışan cevapları nelerdir?

Cevap: Vaiz efendi, imanın mantık bakımından, sosyal bakımdan, anatomik bakımdan, hatta fıkıh ve tasavvuf bakımlarından tariflerinin aynı olacağını sanacak kadar cahil olamaz. Çünkü o, medresede yüksek tahsil görmüş, bunları okumuş ve anlamış bir ilim adamıdır. Evet bu vaiz efendi, bir İslam medresesinde okumayıp da, Kahire müftüsü Muhammed Abduh’un ve çömezlerinin yaptığı reformlardan sonra, Cami-ul-ezherde okumuş olsaydı, bu tarifleri karıştırırdı. Çünkü İngilteredeki masonlar, sadr-Âzam Mustafa Reşid Paşaya emir vererek, Osmanlılarda da, Mısırda da fen derslerini, yüksek din bilgilerini medreselerden kaldırdılar. Din cahili olan dinde reformcuları yetiştirdiler.

Vaiz efendi gıybetin ne demek olduğunu bilen bir müslümandır. Bir topluluk için söylenen sözün gıybet olmayacağını, dinde reformcu bilmez ise de, o bilir.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler