Sual: Muhaverat kitabının yazarı, Mısırlı Reşid Rıza, Arabî olan önsözünde, (İnsanlık tekamül ederek, zamanın gelişmesi ile akılları değişti) diyor. Bu söz doğru mudur?

Cevap: Bu sözü, masonların tekamül inanclarının bir ifadesidir. İlk insanların akılları az imiş. Şimdiki kâfirler çok akıllı imiş. Bu sözü ile ilk Peygamberlere ve sahabilerine akılsızlık isnad ediyor. Böyle inanan, kâfir olur. Adem, Şit, İdris ve Nuh ve daha nice Peygamberler “salavatullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, ilk insanlardan idi. Hepsi de, şimdiki insanların hepsinden daha akıllı idiler. Hadis-i şerif, her asrın kendinden önceki asırdan daha kötü olacağını bildiriyor. Reşid Rızanın bu sözü, bu hadise de ters düşmektedir.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler