Sual: Süt çocuğu olması için kaç yaşına kadar emzirmek icab eder?

Cevap: Süt akrabalığının doğması için, çocuğun iki yaşını doldurmadan evvel süt emmesi icab eder. İmam Ebu Hanife, 2,5 sene ictihadında bulunmuş ise de, muhtar olan iki senelik müddettir. Dört mezhebde de böyledir. İki yaşından sonra emen çocuk, süt çocuk olmaz. Zâhiriyye mezhebi, süt akrabalığı için müddet tayin etmemiştir. Çocuğun yaşı, kamerî ayın birinci gününde doğarsa, 24 ay; başka gün doğarsa, 2×354 gün olarak hesaplanır. (el-Mîzânü’l-Kübrâ)

 

Sual: Bir kadının kayınvalidesi, kendi kardeşinin kızını emzirse, yani yeğeni süt kızı olsa, bu kadın bu süt kızın babası olan eşinin dayısıyla hürmet-i musahare olsa, kadınla kocanın nikâhı zarar görür mü?

Cevap: Sütkardeşlikte hürmet-i musahare cereyan edebilir. Sütkızına şehvetle dokunsa, zevcesi haram olur. Ama bir kadın, kocasının amcası veya dayısına şehvetle dokunsa, hatta zina etse bile, kocası ile arada hürmet-i musahare doğmaz. Üvey oğul, kayınpeder; süt oğul ve süt baba ile olsaydı, olurdu.

 

Sual: Süt anneliğin teşekkülü için süt emziren kadının dini mühim midir?

Cevap: Değildir. Bu kadın süt anne ve doğurduğu ya da emzirdiği çocuklar süt kardeş olur.

 

Sual: İrtidad, süt hısımlığını keser mi?

Cevap: Kesmez. Süt akrabalığı devam eder.

 

Sual: Büyük bir çocuğu evlatlık alan kimse, bunu emzirerek süt akrabalığı kurabilir mi?

Cevap: Dört mezhebde de 2,5 yaşından sonra süt akrabalığı doğmaz. İbni Hazm’ın böyle bir fetvası var ise de, mensuh bir hadis-i şerife dayanır. Üstelik buluğa ermiş ise, kadının göğsünü görmesi caiz olmaz. Zira doya doya 5 defa emmesi lâzımdır. İbni Hazm’ın pekçok fetvaları icmâya aykırıdır ve kabul edilemez. Zâhirî mezhebi muteber ise de, bu fetvâ, Zâhirî mezhebinin fetvalarından da sayılmaz.

 

Sual: Bir kişinin abisi anneannesini emse, bu kişi dayısının kızı ile evlenebilir mi?

Cevap: Emen kişinin çocukları, anneannenin bütün torunlarının süt dayısı veya amcası olur, evlenemez. Ama kendisi emmeyip ağabeyi emen, dayısı veya teyzesi kızı ile evlenebilir.

 

Sual: Bir kimse tedavi maksatlı uzaktan akrabası olan doğum yapmış bir kadının sütünü içebilir mi?

Cevap: İbni Âbidin tedavi maksadıyle caiz oluğunu söylüyor. Kan nakli de bunun gibidir.

 

Sual: Bir kadının kayınvalidesi, kendi kardeşinin kızını emzirse, yani yeğeni süt kızı olsa, bu kadın bu süt kızın babası olan eşinin dayısıyla hürmet-i musahare olsa, kadınla kocanın nikâhı zarar görür mü?

Cevap: Süt kardeşlikte hürmet-i musahare cereyan edebilir. Süt kızına şehvetle dokunsa, zevcesi haram olur. Ama bir kadın, kocasının amcası veya dayısına şehvetle dokunsa, hatta zina etse bile, kocası ile arada hürmet-i musahare doğmaz. Üvey oğul, kayınpeder; süt oğul ve süt baba ile olsaydı, olurdu.

 

Sual: Süt kardeşe zekât verilebilir mi?

Cevap: Süt kardeşlik sadece evlenme mânisi doğurur. Süt akrabanın hepsine zekât verilir. Miras düşmez ve nafaka icab etmez.

 

Sual: İnek sütüne bir kadının sütü karışsa veya başka bir yiyeceğe ve bunu küçük bir çocuk yese içse o kadının süt çocuğu olur mu?

Cevap: Kadın sütü ile pişmiş yemeği yemekle, süt çocuğu olmaz. Pişmemiş ise, yarıdan çok olunca, süt çocuğu olur. (İbni Abidin)

 

Sual: Üç erkek kardeş olsa, bunların en büyüğü bir kadını emse, en küçük erkek kardeş bu kadının kızı ile evlenebilir mi?

Cevap: Süt akrabalığı emen çocuk içindir. Çocuğun akrabaları işin içine girmez. Birinci erkek, kızın süt kardeşidir. Diğer erkekler değildir. Nikâh caizdir.

 

Sual: Gayrımüslim süt anne olabilir mi?

Cevap: Evet. Aynı şekilde evlenme mânisi ve mahremiyet doğar.

 

Sual: Çocuğu olmayan bir kadın ilaçla sütünün gelmesini sağlayıp bir çocuğu emzirse o çocuğun sütannesi olur mu?

Cevap: Sütanne olmak için çocuk doğurmak şart değildir. Bir kızın sütü olsa ve bir çocuğu emzirse süt çocuğu olur.

 

Sual: Bir kadın bebeğini hem emziriyor, hem de yemek yediriyor. Aynı kaşıkla bir başka çocuğa da yemek veriyor. Bu ikisi sütkardeş olur mu?

Cevap: Bebeğin ağzına kadının sütünü damlatmak veya kaşıkla vermekle sütkardeşlik olur.

 

Sual: Süt kardeş, kişinin öz kardeşi gibi mahrem midir?

Cevap: Evet. Bununla evlenmek câiz değildir. Ancak nafaka ve miras mevzubahis olmaz. Ayrıca süt kardeşler genç ise, fitneye yol açmamak için dikkatli olunması gerektiği; mahrem yerlerini birbirine göstermekten, başbaşa kalmaktan ve beraber yolculuk yapmaktan sakınılması gerektiği bütün bunların genç süt kardeşler için tenzihen mekruh olduğu fıkıh kitaplarında yazar.

 

Sual: Annem ile kayınbiraderim aynı kadından süt içmişler. Kayınbiraderim benim süt dayım olur mu?

Cevap: Elbette. O kadının hem doğurduğu, hem emzirdiği çocuklar, süt dayı ve teyzelerinizdir.

 

Sual: Kayınvalidem abisinin kızını emzirmiş. Bu kız kocama mahrem midir?

Cevap: Kayınvalideniz, kızın sütannesi, kayınpederiniz, sütbabasıdır. Kız, kocanızın hem dayısının kızı, hem de sütkardeşidir. Ama kızın annesi, kocanıza yabancıdır.

 

Sual: Annem bir kadından süt içmiş. O kadının eşi benim mahremim olur mu?

Cevap: Süt dedeniz olur.

 

Sual: Birbirinin çocuklarını emziren iki kadının, emzirilmeyen çocukları birbiriyle evlenebilir mi?

Cevap: Evet. Bunlar süt akrabası değildir.

 

Sual: Bir kimse zevcesinin sütünü yanlışlıkla içse zevcesi süt annesi mi olur? Boşanmaları gerekir mi?

Cevap: Hayır. Süt çocuk ancak 2,5 yaşına kadar olur.

 

Sual: Bir kimse süt kızkardeşinin süt erkek çocuğu ile evlenebilir mi?
Cevap: Hayır. Çünki süt dayısı sayılır.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler