Rabıta Nedir? Caiz midir?

Sual: Rabıta nedir? Mutlaka şeyhin tayin ettiği kişi ile mi olur? Cevap: Tasavvufta zikre başlarken mürid, sülûkünde Allahın rızasına kavuşmak için arada vesile ve vasıta olan zatı karşısında görür gibi, hayaline getirir, nurlu alnına, yani iki kaşı arasına edep ile bakar gibi olmaktır. Her şeyi unutarak, dünya işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile, onun mübarek…