Budizm Dininin Esasları Nelerdir?

Sual: Güneydoğu Asya’da milyonlarca mensubu bulunan Budizm dininin temel esasları nelerdir? Cevap: Buda, milattan tahminen 622 sene evvel, Hindistan’da Benares şehrinin 160 km kuzeyinde Kapilavastu (diğer ismi, Lumbini) köyünde doğmuştur. Asıl adı, (Guatama) veya (Sitarte)dir. 29 yaşında bir ormanda inzivaya çekilerek şiddetli bir riyâzet [açlık] çekmiştir. Riyâzet ile bir şey halledilemeyeceğini anlayarak, normal hayata dönmüş…