Kadıyanilik Nedir?

Sual: Günümüzde Pakistan, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde aktif olan Kadıyanilik hareketi nedir? Kim kurmuştur? Nelere inanırlar? Cevap: Bunlara Ahmedi de denir.Camiul-ezher üstadlarından, M.Ebû Zühre diyor ki “Kadıyânîliğin kurucusu mirza Ahmed, 1908’de öldü. Lahor civarında Kadyan kasabasına defnedildi. Îsâ aleyhisselâm yahudilerden kaçıp Keşmir’e geldi. Keşmir’de öldü derler. Ahmed Kadıyâni’ye peygamber diyorlar. Kurân-ı Kerîm, yahudilerin ve hristiyanların…