Modernizm ve Tarihselcilik Nedir?

Sual: Son yıllarda ülkemizde sıkça duyduğumuz modernizm ve tarihselcilikten biraz bahseder misiniz? Cevap: “Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür.” Bu söz, son devir Osmanlı ulemâsından Zâhid el-Kevserî’ye âit… Merhum, makalelerinin birine başlık olarak bunu kullanmış. Arabca aslı “Ellâ-mezhebiyye, kantaratu’l-lâ-diniyye” dir. Bu sözüyle, devrindeki reformist cereyanlara sert bir şekilde karşı çıkmış, Necmeddin et-Tûfî gibi kimseleri ilhadla ithâm etmiştir. Asrın icaplarına göre……