Neseblere Dil Uzatmanın Yasak Oluşu

Meşruriiyeti Sabit Olan Neseblere Dil Uzatmanın Yasak Oluşu Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bilmediğin bir şeyin peşine düşme; çünkü kulak, göz ve kalb ondan sorumludur.”[58] 918– Ebû Hüreyre’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde demiştir ki, Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ‘ “İnsanlarda iki hâl vardır ki, onlarda bunların bulunuşu nankörlüktür: Nesebe dil uzatmak ve ölü üzerine çığlık koparmak.”[59]   [58] İsrâ Süresi- 36 [59] Müslim.…

Övünmenin Yasak Oluşu

Övünmenin Yasak Oluşu Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Nefislerinizi (günahlardan arındırıp) temize çıkarmayın. (Günahlardan) korunanın kim olduğunu Allah en iyi bilendir.”[60] 919– Sahâbî olan İyâd ibn Hımar’dan (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde demiştir ki, Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Tevazu içinde olunuz diye Allah bana vahyetti. Öyle ki, bir kimse bir kimseye tecavüz etmesin ve hiç kimse de bir kimse üzerine övünmesin.”[61]…

Müslümanları Küçümsemek Ve Alay Etmenin Haramlığı

Müslümanları Küçümsemek ve Onunla Alay Etmenin Haramlığı Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Sadakalar hakkında (zekât dışı) gönülden bağış yapan Mü’minlere ve güçlerinin yettiğini bulup verenlerle alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Hem de onlara acıklı bir azab vardır.”[63] “Ey îman edenler! Bir toplum bir toplum ile alay etmesin alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Kadınlar da kadınlarla…

Yalan Yere Şahitliğin Ağır Haram Oluşu

15. Yalan Yere Şahidliğin Ağır Haram Oluşu Allahü teâlâ  şöyle buyurmuştur: “Yalan sözden sakının.”[68] “Bilmediğin şeyin peşine düşme. Kulak, göz, kalb bütün bunlar ondan sorumludur.”[69] 923– Ebû Bekre Nüfeyyi’ ibn’l Hâris’den (radıyallahü anh) yapılan rivâyetde demiştir ki, Resûlüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Size günahların en büyüğünü bildireyim mi? Üç defa (bunu söyledi). Biz. Evet buyur, yâ Resûlellah dedik. Resûlüllah (sallallahü aleyhi…

Bağış ve Benzeri İyilikleri Başa Kakmamak

Bağış ve Benzeri İyilikleri Başa Kakmamak Allahü teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ey îman edenler! Sadakalarınızı başa kakmakla ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın.”[71] Müfessirler demiştir ki, sadakalarınızı boşa çıkarmayın demek, onların sevabını yok etmeyin demektir. 924– Ebû Zer (radıyallahü anh) den rivâyet edildiğine göre Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Üç kimse vardır ki, Kıyâmet gününde Allah onlara kelâm etmez (onlardan razı olmaz),…