İmâm-ı Gazâlî

İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed Tûsî, Gazâlî’dir. Künyesi, Ebû Hâmid, lakabı Huccetü’l-İslâm ve Zeynüddîn Tûsî’dir. 1058 senesinde İran’ın Tûs (bugünkü Meşhed) şehrinin Gazâl kasabasında dünyaya geldi. 1111’de yine Tûs’da vefât etti. Mutlak müctehid idi. İctihâdları Şafiî mezhebine yakın olduğu için Şafiî mezhebinde olduğu zannedilir. İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin babası fakir ve sâlih bir…