Hazreti Ali’nin Diğer İsimleri Nelerdir?

Sual: Hazreti Ali’nin “radiyallahu anh” diğer isimleri nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Hazret-i imam-ı Ali’nin “kerremallahü vecheh ve radıyallahü teâlâ anh” birkaç adı var idi. Bir ismi Ebul Hasan, bir ismi Ebul Hüseyin ve biri Haydar [aslan] ve biri Kerrar [muharebede düşmana tekrar tekrar hamle eden], biri Emir-ün nahl ve biri…

Hazreti Ali’nin Doğumu Nasıl Oldu?

Sual: Hazreti Ali’nin “radiyallahu anh” doğumları nasıl oldu? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Doğumları Mekke-i mükerremede vaki olmuştur. [Hicretten 23 sene evvel tevellüd etmiştir.] Fil vak’asından 30, İskenderden 911 sene ve Perviz’in padişahlığından 8 sene geçmiş idi. Validesi Fâtıma hatun binti Esed bin Haşim, bir gece rüyada gördü ki evi nur ile…