“Ben İlmin Şehriyim Ali Kapısıdır” Hadis-i Şerifi

Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki “Ben ilmin şehriyim. Ali kapısıdır.” Hariciler bu hadis-i şerif için, Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine hased ettiler. Hatta haricilerin büyüklerinden 10 kimse, dediler, biz hazret-i Ali’den “kerremallahü vecheh” hepimiz birer mesele soralım. Eğer her birimize ayrı ayrı cevap verirse,…

Peygamberimizin Hazreti Ali’ye Buyurdukları Nelerdir?

Sual: Peygamber efendimizin “aleyhisselam” Hazreti Ali’ye “radiyallahu anh” evlendiği sırada vasiyetleri nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Hazret-i Fâtıma-tüz-zehra’yı “radıyallahü teâlâ anha” hazret-i Ali’ye “radıyallahü teâlâ anh” tezvic ettiklerinde buyurdukları vasiyetleri beyanındadır. Hazret-i Ali “radıyallahü teâlâ anh” rivayet eder. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: Ya Ali! Gelini kendi evine…

Hazreti Ali’nin Diğer İsimleri Nelerdir?

Sual: Hazreti Ali’nin “radiyallahu anh” diğer isimleri nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Hazret-i imam-ı Ali’nin “kerremallahü vecheh ve radıyallahü teâlâ anh” birkaç adı var idi. Bir ismi Ebul Hasan, bir ismi Ebul Hüseyin ve biri Haydar [aslan] ve biri Kerrar [muharebede düşmana tekrar tekrar hamle eden], biri Emir-ün nahl ve biri…

Hazreti Ali’nin Doğumu Nasıl Oldu?

Sual: Hazreti Ali’nin “radiyallahu anh” doğumları nasıl oldu? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Doğumları Mekke-i mükerremede vaki olmuştur. [Hicretten 23 sene evvel tevellüd etmiştir.] Fil vak’asından 30, İskenderden 911 sene ve Perviz’in padişahlığından 8 sene geçmiş idi. Validesi Fâtıma hatun binti Esed bin Haşim, bir gece rüyada gördü ki evi nur ile…

Hazreti Osman’a Niçin Zinnureyn Denilmiştir?

Sual: Hazreti Osman’a “radiyallahu anh” niçin “zinnureyn” denilmiştir. Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Malumdur ki Allahü teâlâ hazretleri Musa “alâ nebiyina ve aleyhisselâm” hazretlerine 2 nur vermişti. Biri Tevrat nuru. Biri Yed-i Beyda nuru. Osman “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine de 2 nur vermişti. O sebeple Zinnureyn derler. Bir kavl de şudur ki…

Hazreti Osman’ın Hayası Nasıldı?

Sual: Hazreti Osman’ın “radiyallahu anh” hayası nasıldı? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Numan bin Beşir’den “radıyallahü teâlâ anh” doğru rivayet ile gelmiştir. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (İçinizde haya bakımından en sadıkınız, Osman bin Affan’dır.) Bu haber zahir delildir ki hiç kimsenin haya ve hicabı bu ümmette Osman…

Hazreti Osman Nasıl Müslüman Oldu?

Sual: Hazreti Osman “radiyallahu anh” nasıl müslüman oldu? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Hazret-i Osman “radıyallahü teâlâ anh” rivayet eder. İslama gelmezden evvel bir gün, Kureyşin ileri gelenleri ile oturmuştum. Bir kimse haber verdi ki hazret-i Muhammed Mustafa “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” kerimesi Rukaye’yi Utbe’ye vermiş. Bu haberden bana hayli üzüntü…

Hulefa-i Raşidin Hakkında Ayet-i Kerimeler

Sual: Hulefa-i raşidin hakkında nazil olmuş ayet-i kerimeler var mıdır? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Malum olsun ki yerlerin ve göklerin yaratanı Allahü Sübhanehü ve teâlâ hazretleri, Âdem aleyhisselâmdan beri, Enbiya-i ızam “alâ nebiyina ve aleyhimüssâlatü vesselâm” hazretlerine indirdiği 104 kitabın baş tarafında; Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin ve Çihar…

Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma Nasıl Evlendi?

Sual: Hazreti Ali “radiyallahu anh” ile hazreti Fatıma “radiyallahu anha” nasıl evlendi? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Nakil olunur ki Server-i Enbiya ve Resûl-i kibriyanın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” Hadice-i kübra “radıyallahü teâlâ anha” hazretlerinden 6 evlat-ı kiramları vücuda geldi. 2’si erkek ve 4’ü kız. Hadice-i kübra, Fâtıma-i Zehra’yı “radıyallâhu anhünne”…

4 Maddeli Hikmetli Sözler

Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Ey müslümanlar, muvahhidler ve sünniler. Bu makamda çok şirin bir kelam edelim; inşaallahü teâlâ. Malum ola ki her ikbal ve devlet, salah ve saadet, çok ve az, Allahü teâlâ âlemde halk etmiştir. O devlet, ikbal ve salah ve saadetin aslını ve beyanını 4 şeyde koymuştur. O cümlenin hududunu…