Sual: Peygamber efendimizin “aleyhisselam” Hazreti Ali’ye “radiyallahu anh” evlendiği sırada vasiyetleri nelerdir?

Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki;

Hazret-i Fâtıma-tüz-zehra’yı “radıyallahü teâlâ anha” hazret-i Ali’ye “radıyallahü teâlâ anh” tezvic ettiklerinde buyurdukları vasiyetleri beyanındadır.

Hazret-i Ali “radıyallahü teâlâ anh” rivayet eder. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: Ya Ali! Gelini kendi evine götürdüğün zaman, çorabını ayağından çıkar. Ayağını yıka. O suyu evin bütün köşelerine saç. Böyle yapınca, Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri senin evinden 70 türlü fakirliği dışarı çıkarır. 70 türlü bereketi evine dâhil eder. 70 rahmeti sana nazil kılar. O gelin ile ve onun bereketi evin köşelerine erişir. O gelin, delilikten ve diğer hastalıklardan emin olur.

Ya Ali! Gelini ilk hafta, yoğurt yemekten, ayran yemekten, sirke ve ekşi yemekten men et! Hazret-i Ali “kerremallahü vecheh”, “Ya Resûlallah! neden ötürü bu şeyleri vermemem gerektir”, diye sordu. Buyurdu ki: “Ondan dolayı ki turşu ve yoğurt ve ayran, rahmde evlat olmasına mâni olur. Evde bir hasır olması, doğurmayan kadından iyidir.” Hazret-i Ali, dedi ki: Ya Resûlallah! Sirkenin illeti nedir. Buyurdu ki: “Sirke yiyen kadının hayzı zahmetli olur ve temizliği uzar. Keşenç yemek, hayzı karında hapseder. Eğer Hak Sübhanehü ve teâlâ hazretleri bir evlat verirse, doğumu zor olur. Ama ekşi elma yemek, hayız kanını keser. Onun ardından başka hastalık zuhur eder.” Sonra Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu ki: “Ya Ali, ayın evvelinde, ortasında ve sonunda ehline yakın olma ki o hanımda ve o evlatda cüzzam ve divanelik [delilik] ve pislik olmasından korkulur. Ya Ali! Ehline asır [ikindi] namazından sonra yakın olma. Eğer Allahü tebareke ve teâlâ bir evlat nasip ederse ahvel [şaşı] olur ve şeytan şaşı evlada sevinir. Ya Ali! Ehline yakınlık ettiğin vakit çok konuşma ki eğer bir evlat olursa, yiyici olur. Avret yerine bakma. Sohbet esnasında gözünü yumma. Evlada körlük getirir.

Ya Ali! Kendi ehline bir başka kadının şehveti ile yakın olma ki eğer bir evlat olur ise muhannes olur. Kadınlara benzemeye çalışır.

Ya Ali! Cünüp olduğun zaman kati olarak Kurân-ı azim-üş-şanı okumayasın ki korkulur ki gökten bir ateş inip, seni yakar. Cünüp hâlde sohbet etme. Senin bir su kabın, ehlinin bir su kabı olsun. Ayrı ayrı su kapları ile temizleniniz. Eğer bir su kabından ikiniz yıkansanız, şehvet şehvet üzerine düşer. Aranıza düşmanlık düşer. Korkulur ki talak ve iftiraka müncer olur.

Ya Ali! ikiniz de ayakta iken sohbet etmeyiniz [yaklaşmayınız], eşekler böyle yapar. Eğer çocuk olur ise, döşeğe bevl eder.

Ya Ali! Ehlinle bayram geceleri buluşma! Eğer çocuk olur ise 6 parmağı veya 4 parmağı olur.

Ya Ali! Ehlinle meyve ağacı altında buluşma ki eğer çocuk olur ise katil olur, kan dökücü olur. Halka zulüm eder.

Ya Ali! Ay ışığında ehline yakın olma. Meğer bir yerde örtünülmüş olasın. Eğer bir çocuk olursa, fakirlikten ömür boyu kurtulamaz [emin olmaz].

Ya Ali! Ezan ile ikâmet arasında ehline yakın olma ki eğer bir çocuğunuz olur ise, kan dökmeye hevesli olur.

Ya Ali! Hanımın hamile olduğu zaman abdestsiz ona yakın olma. Eğer çocuk olursa kör gönüllü ve bahil elli olur.

Ya Ali! Şabanın ortasında, Berat gecesi ehline yakın olma, eğer aranızda bir çocuk olursa, derisinde, tüylerinde ve yüzünde kötü nişanlar olur.

Ya Ali! Hanımına bacısının [baldızının] şehvetiyle yakınlık etme ki eğer bir çocuk olursa, hırsız olur ve halkın felaketi onun eli ile olur.

Ya Ali! Ehline etrafında duvar olmayan damda yakîn olma ki eğer aranızda bir çocuk olursa, münafık ve mürai, mübtedi [bidat sahibi] ve kumarbaz olur.

Ya Ali! Sefere çıkacağın gece ehline yakın olma ki eğer bir çocuk olursa, malını haram yerlere harc edici olur. Sonra meal-i şerifi “Malını saçıp dağıtanlar, şeytanın kardeşleridir” âyet-i kerimesini okudular. [İsra sûresi 27. âyet-i kerimesi.]

Ya Ali! 3 günlük seferden geldiğin gecesi ehline yakınlık etme. Bir çocuk olursa zalim olur.

Ya Ali! Pazartesi gecesi ehline yakınlık edersen, aranızda bir çocuk olursa, hafız-ı Kuran olur. Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinin kısımetine razı olur.

Ya Ali! Salı gecesi ehline yakınlık edersen, çocuk hâsıl olursa, mümin olur ve iyi huylu olur. Rahim gönüllü [yumuşak kalpli], cömert elli, yalandan, bühtandan ve gıybetten temizlenmiş dilli olur.

Ya Ali! Perşembe gecesi ehline yakınlık et ki eğer çocuk olur ise, hikmeti çok hakim olur. Ve ilmi çok âlim olur ki ilmi ile amil olur. Perşembe günü öğleden evvel ehline yaklaşsan, eğer aranızda bir çocuk olursa, asla şeytan ona ölene kadar yaklaşamaz. Dünyada ve ahirette selamette olur. Eğer Cuma gecesi ehline yakınlık edersen, bir çocuk olur ise, Kari-i Kuran olur. Veya hatib olur. Veya Vaiz olur. Eğer Cuma günü hanımına yakınlık edersen, bir çocuk olursa, âlim olur. Dindarlığı ile maruf ve meşhur olur. Eğer Cuma gecesi işa [yatsı] namazından bir saat sonra ehline yakınlık edersen, eğer bir çocuk olursa, ebdallar [veliler] cümlesinden olur.

Ya Ali! Ehline gecenin evvel saatinde yakınlık etme ki eğer bir çocuk olursa cadı ve kahin olur. Dünyayı ahiret üzerine tercih eder.

Ya Ali! Benim vasiyetlerimi ezberle ki Allahü teâlânın izini ile sana fayda versin.

Tavsiye Yazı –> Sohbetin Faziletleri Nelerdir?

Tavsiye Yazı –> Sahte Şeyhleri Nasıl Tanırız?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler