Sual: İslâm dini hususunda altyapı kazanmak istiyorum. İlk olarak hangi kitaplarla başlamamı tavsiye edersiniz?

Cevap: 

İman-İtikad:

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî –  İtikadnâme (Herkese Lazım Olan İman- Hakikat Kitabevi)

Kadızâde Ahmed Efendi – Büyük Amentü Şerhi (Feraidü’l-Fevaid) (Berekat Yayınevi)

Hüseyn Hilmi Işık  – Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye (Hakikat Kitabevi)

İbadet-Fıkıh-Ahlâk:

Muhammed Hâdimî- İslam Ahlâkı (Hakikat Kitabevi)

Hâfız Muhammed Esad – Dürr-i Yekta (Berekat Yayınevi)

Seyyid Alizâde Yakub – Şir’atü’l-İslâm (Berekat Yayınevi)

Tasavvuf:

İmâm-ı Rabbânî – Mektûbât Tercemesi (Hakikat Kitabevi)

Muhammed Ma’sûm Fârukî – Mektûbât-ı Ma’sûmiyye (Alioğlu Yayınevi)

Ekrem Buğra Ekinci – Hayatı Ve Hatıralarıyla Seyyid Abdülhakîm Arvâsî

 

Tarih-Siyer:

İmâm-ı Kastalânî – Mevahib-i Ledünniye (Mahmud Abdülbâki Efendi)

Nişancızade Mehmed Efendi – Mir’at-ı Kâinat (Berekat Yayınevi)

Ramazan Ayvallı- İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed’in Hayatı

 

Not: Hakikat Kitabevinin kitaplarını www.hakikatkitabevi.net adresinden ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler