Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki;

Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki “Ben ilmin şehriyim. Ali kapısıdır.” Hariciler bu hadis-i şerif için, Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine hased ettiler. Hatta haricilerin büyüklerinden 10 kimse, dediler, biz hazret-i Ali’den “kerremallahü vecheh” hepimiz birer mesele soralım. Eğer her birimize ayrı ayrı cevap verirse, biliriz, alimdir, ve fadıldır. O 10 kişi hazret-i Ali’nin “radıyallahü teâlâ anh” huzur-u şeriflerine varıp, birisi sordu:

Ya Ali! İlim mi efdaldir, mal mı efdaldir. Hazret-i Ali “radıyallahü teâlâ anh” saadetle buyurdular ki ilim efdaldir. Bunlar dediler ki: Ne delil ile söylersin. Hazret-i Ali buyurdu ki ilim Enbiyadan mirastır. Mal Karun’dan ve Firavun’dan ve Haman’dan mirastır.

Bir başkası [2.si] sual etti ki; ilim mi efdaldir, mal mı. Hazret-i Ali cevap buyurdu ki: İlim maldan efdaldir. Zira ilim, sahibini saklar. Malı, sahibi saklar.

Biri de [3.sü], onlar gibi sordu: Hazret-i Ali cevap verdi ki ilim efdaldir. Zira, mal sahibinin düşmanı çoktur. İlim sahibinin dostu çoktur.

Biri de [4.sü] aynı şekilde sual etti. Hazret-i Ali cevap verdi. İlim efdaldir. Zira malı tasarruf etseler eksilir. İlmi tasarruf etseler artar [ziyade olur].

Birisi [5.]de aynı şekilde sual etti. Ali “radıyallâhu anh” cevap buyurdu ki; mal sahibi cimri diye çağrılır. İlim sahibi büyük isimler ile çağrılır.

Biri [6.sı] da, aynı şekilde sordu. Hazret-i Ali “radıyallahü teâlâ anh” cevap buyurdu ki: Mal haramiden hıfz olunur. İlim haramiden hıfz olunmaz.

Biri de [7.] aynı şekilde sordu. Hazret-i Ali saadetle cevap buyurdu ki: Mal çok durmakla zayi olur. İlim her ne kadar durur ise de zayi olmaz.

Biri de [8.] aynı şekilde sual etti. Cevap buyurdular ki: Mal kalbe kasavet verir. İlim kalbi nurlandırır.

Biri de [9.] aynı şekilde sual etti. Cevabında buyurdular ki: Mal sahibi, mal sebebi ile tanrılık davasında bulunur. İlim sahibi böyle etmez.

Biri dahi [10.] aynı şekilde sual etti. Cevabında saadetle buyurdu ki: Mal, sebep-i kasavettir [kalbi katılaştırır]. İlim, sebeb-i rahmettir. Bundan sonra, hazret-i Ali “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki eğer bunlar benden, devamlı sual etseler, ben bunlara hayatta olduğum müddetçe devamlı cevap verirdim. O 10 harici gelip, hazret-i Ali’ye “radıyallahü teâlâ anh” muti oldular. (Mişkatü’l-envar) dan alınmıştır.

Tavsiye Yazı –> Kötü Ahlaklı Kimseye İlim Öğretilir mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler