Hazreti Ali Hakkında Hadis-i Şerifler

Sual: Hazreti Ali “radiyallahu anh” hakkında hadis-i şerifler nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Ali “radıyallâhu anh” hazretlerinin üstünlükleri hakkında söylenen haberler beyanındadır. 1) Said bin Cübeyr, Abdullah ibni Abbastan “radıyallahü teâlâ anhüm” rivayet eder. İbni Abbas “radıyallâhu anh” der ki meali şerifi, “Ey Resûlüm! Sen insanları korkutucusun! Her kavme doğru yolu…

Hazreti Ali’nin Şanları Hakkında

Hazret-i Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinin şanlarını anlatan haberler hakkındadır. 1) Ebû Hüreyre “radıyallahü teâlâ anh” rivayet etmiştir. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: “Beni miraca çıkardıkları o gece gördüm. Arşın ayağında yazılmış, ben birim, benden başka ilah yoktur. Adn Cennetini ben yarattım. Yarattıklarımdan Resûlüm Muhammedi seçtim. Onu Ali ile kuvvetlendirip, yardım…

Peygamberimizin Hazreti Ali’ye Vasiyetleri

Resûl-i ekrem ve Nebiyi muhterem “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin, hazret-i Aliyye “radıyallahü teâlâ anh” vasiyetleri beyanındadır. 1– Ali bin Ebû Talib “keremallahü vecheh” rivayet eder. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Ya Ali! Sana 500 koyun vermemi mi, yoksa dinin ve dünyan kurtuluşuna sebep olacak beş kelime talim etmemi mi…

Hazreti Ömer’in Nasıl Müslüman Oldu?

Rivayet edilir ki bir perşembe gecesi, Habîb-i ekrem “sallallâhü aleyhi ve sellem”, Ömer “radıyallahü teâlâ anh” hakkında duâ  etti. Duâsı kabul oldu. Buyurdular ki “Ya Rabbi! Şu iki kişiden hangisi sana sevgili ise din-i İslamı onun ile aziz eyle. Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam.” Ertesi gün, Kureyşin büyükleri Haremde toplandılar. İşbu Ebû Talib’in…

Hazreti Ömer Hakkında Hadis-i Şerifler

1) Ebû Hüreyre’den “radıyallahü teâlâ anh” rivayet olunur. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdu: Kıyamet günü din-i İslam mahşere güzel surette ve süslenmiş olarak gelir. Hak Sübhanehü ve teâlâ hazretleri bu durumu bilir iken, sorar ki sen kimsin. İslam der ki ya ilahel âlemin! Ben İslamım. Allahü teâlâ buyurur. Bunu Cennete iletin. İslam…

Hazreti Ebu Bekir’in Menkıbeleri

İslam dininin birinci göz bebeğidir. Muhammed Mustafa’nın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” refikidir [arkadaşıdır]. Bu ikisinden, ikincisidir. Hazret-i Ebû Bekr’in “radıyallahü teâlâ anh” isim-i şerifleri Abdullah’tır. Künyesi Ebû Bekr’dir. Babasının adı, Osman’dır. Babasının künyesi, Ebû Kuhafe’dir. Araplar arasında künye maruf ve meşhur olduğundan, künye ile meşhur olup nesebi, Ebû Bekr Abdullah bin Ebû Kuhafe ibni…

Hazreti Ömer’in Menkıbeleri

Künyesi Ebül Hafs, neseb-i şerifleri Ömer bin Hattab bin Nefyel bin Abdüluzza bin Rabah bin Abdullah bin Revah bin Adi bin Kaptır. Resûl-i ekrem “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine 9. dedesinde birleşir ki o da Kaptır. Hazret-i Ömer, hazret-i Ebû Bekir’den “radıyallâhu anhüma” Resûlullaha “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” bir derece yakındır. Zira hazret-i…

Hazreti Ebu Bekir Ve Hazreti Ömer’in Menkıbeleri

1. Menakıb: (Mesabih-i şerif) de Şeyhaynın [Ebû Bekr-i Sıddık ve Ömer-ül Fâruk] radıyallâhu anhüma” menakıbları babında, sahih hadislerde, Ebû Hüreyre “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivayet olunmuştur. Fahr-i âlem ve Resûl-i ekrem “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki (Bir adam öküzünü sürüp giderdi. Adam yoruldu. Öküze bindi. Allahü teâlâ öküze nutk verip, fasih lisan…

Hazreti Osman’ın Menkıbeleri

Haya sahibi olan hazret-i Osman, ikram ve iyilik menbaı, Kur’ân-ı Kerîmin toplayıcısıdır. Neseb-i şerifleri, Osman bin Affan bin Ebil’as bin Ümeye bin Abdil’şems bin Abd-i Menaftır. Neseb-i şerifleri Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin neseb-i şerifleri ile 4. atada birleşir ki Abd-i menaftır. Neseb cihetinden hazret-i Osman, hazret-i Ebû Bekir ile hazret-i Ömer’den evvel…

İlk 3 Halifenin Menkıbeleri

1. Menakıb: İmam-ı Begavi “rahimehullahü teâlâ” (Mesabih-i şerif) kitabında, Enes bin Mâlik “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivayet ederler. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Uhud dağına çıktılar. Ebû Bekr, Ömer ve Osman “radıyallahü teâlâ anhüm” da Uhud dağına çıktılar. Dağ sallandı, yani zelzele oldu. Resûl-i ekrem “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri mübarek ayağı…