4 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Ebû Zer “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine buyurdular ki: (Ya Eba Zer! Gemiyi yenile. Muhakkak ki derya derindir. Azık al, zira yolculuk uzundur. Yükünü hafif et. Zira geçilmesi zor geçitler var. Amelini halis eyle. Zira; halisi-bozuğu ayıran Basirdir.)

Yine Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Yıldızlar gök ehli için emandır. Ne zaman ki yıldızlar gök ehlinin üzerine dökülür; kaza nazil olur. Benim Ashâbım da ümmetim üzerine emandır. Ne vakit Ashâbım zail olursa, ümmetim üzerine kaza nazil olur. Ashâbım üzerine de ben emanım. Ben gittim, Ashâbım üzerine kaza nazil olur. Dağlar yer ehli için emandır. Ne zaman ki dağlar yer üzerinden gitti. Yer ehli üzerine kaza nazil oldu.)

Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (4 şey vardır ki 4 şey ile tamam olur. Namaz, secde-i sehv ile tamam olur. Oruç sadaka-ı fıtır ile tamam olur. Hac fidye ile tamam olur. İman cihat ile tamam olur.)

Ömer “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Deryalar 4’tür: Allahü teâlâ hazretlerinin rahmeti, günahlar için deryadır. Nefs, şehvetler için deryadır. Ölüm, ömürler için deryadır. Kabir, nedametler [pişmanlıklar] için deryadır.)

Osman “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (4 şey vardır ki zahirleri fazilettir. Ve batınları farzdır. Kurân-ı azim-üş-şanın tilâveti fazilettir. Onunla amel farzdır. İnsanlara ihsan etmek fazilettir. Hasımları birbirinden razı ettirmek farzdır. Salihler ile beraber bulunmak fazilettir. Yaptıklarına uymak farzdır. Hastaları sormak fazilettir. Vasiyetlerini kabul etmek farzdır.)

Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Bir kimse Cennete müştak olsa [Cenneti arzu etse], hayırlı işlere koşar. Bir kimse ateşten [Cehennemden] korksa, şehvetlerinden kendini men’ eder. Bir kimse ölümü yakîn bilse, dünya lezzetlerinden sakınır. Bir kimse dünyayı bilse [tanısa], musibetler ona hor olur [musibetlerin tesirinde kalmaz].)

 

[ (Münebbihat)  kitabından tercüme olunmuştur. [Bu kitabı İbni Hacer Askalani yazmıştır.] O haberleri ve sözleri beyan ederken, evvela Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hadis-i şeriflerini nakleder. Sonra Çihar yar-i güzinin o hadis-i şerife muvafık tertibi ile her birinden bir eser (söz) nakleder.]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler