9 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” bir hadis-i şerifte buyurdular ki (Allahü teâlâ Musa “aleyhissalatü vesselâm” hazretlerine Tevratta vahyetti. Muhakkak hataların anası 3’tür. Kibir, hırs ve hased. Onlardan 6 hata daha doğdu. Tamamı 9 oldu. O 6 hata; Tokluk. Uyku. Rahatlık. Mal sevgisi. Övünme sevgisi. Reis olma sevgisidir.)

Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki (Abidler 3 sınıftır. Her bir sınıfın alâmetleri vardır ki o alâmetler ile bilinir. Bir sınıfı, Allahü teâlâ hazretlerine korku yolu ile ibadet ederler. Bir sınıfı, ümit yolu ile ibadet ederler. Bir sınıfı, muhabbet yolu ile ibadet ederler. Birinci sınıf için 3 alâmet vardır: Sevdiği nesneyi bağışlar. Rabbinin razı olmasına, nefsinin gazabını değişmez. Herhalde Rabbinin emrini yapıp, nehyinden kaçar. 2. sınıf için de 3 alâmet vardır: Kendi nefsini hakir, aşağı görür. Yaptığı ihsanı kıymetsiz bulur. Akranlarını [emsallerini] üstün görür. 3. sınıf için de 3 alâmet vardır: Herhalde insanlara önder olur. Bütün insanların cömerdi olur. Allahü teâlâya, halkın tamamının hakkında hüsn-i zannı olur.)

Ömer “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki (İblisin zürriyetinde 9 nefer vardır ki şunlardır: Zenbur; sokaklar sahibidir. Sokakta bayrağını diker. Vetin; musibetler sahibidir. Evan; sultan sahibidir [onunla beraberdir]. Hefaf; şarabın sahibidir [onunla arkadaştır]. Mürre; mizmarlar [çalgılar] sahibidir. Lekus, mecusinin sahibidir [onunla arkadaştır]. Müsavvit; yalan haberler sahibidir. Dasim, haneler, evler sahibidir. Eğer bir şahıs evine geldikte, Allahü teâlânın isim-i şerifini zikir etmezse, o kişi ile hanımı arasında adavet ve münazea vaki olur. Hatta aralarında talak ve hul’ ve darb [dövme] vaki olur. Velhan; abdestte, namazda ve diğer ibadetlerde vesvese verir.)

Osman “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki (Bir kimse 5 vakit namazını vaktinde, devamlı kılsa, Allahü teâlâ ona 9 ikramda bulunur. Allahü teâlâ o kimseyi sever. Bedeni sıhhatli olur. Melekler onu korurlar. Onun evine bereket nazil olur. Salihlerin simasi, yüzünde zahir olur. Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri, onun kalbini yumuşak kılar. Sırattan şimşek gibi geçer. Allahü teâlâ hazretleri onu Cehennemden korur. (Onlar üzerine korku ve hüzün dahi olmaz)  kelamı ile methedilenler ile beraber olur.)

Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki (Ağlamak 3 şeydendir. Birisi, Allahü teâlâ korkusundan, ikincisi, gazapından, üçüncüsü katiyet-i haşyetinden. Birinci ağlamak, günahlara kefarettir. İkinci ağlamak, ayıblarının temizlenmesidir. Üçüncü ağlamak, velayet ve mahbubun rızasıdır. Günahlarının temizlenmesinin semeresi, kurtuluştur. Ayıblardan temizlenmenin semeresi, Naimde olmaktır. Velayet ve mahbubun rızasının semeresi Allahü teâlâyı rüyettir.)

 

[ (Münebbihat)  kitabından tercüme olunmuştur. [Bu kitabı İbni Hacer Askalani yazmıştır.] O haberleri ve sözleri beyan ederken, evvela Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hadis-i şeriflerini nakleder. Sonra Çihar yar-i güzinin o hadis-i şerife muvafık tertibi ile her birinden bir eser (söz) nakleder.]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler