8 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki: (8 şey, 8 şeyden doymaz. Göz nazardan  [bakmaktan]. Yer yağmurdan. Kadın erkekten. Âlim ilimden. Sual soran sormaktan. Haris, mal yığmaktan. Derya  [deniz] sudan. Ateş odundan.)

Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki (8 şey, 8 şeyin ziynetidir: İffet, fakrin süsüdür. Şükür, zenginliğin süsüdür. Sabır, belanın süsüdür. Tevadu, hasebin [asaletin] süsüdür. Hilm, ilmin süsüdür. Çok ağlamak korkunun süsüdür. Başa kakmamak, ihsanın süsüdür. Huşû namazın süsüdür.)

Ömer “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki (Bir kimse fuzuli konuşmayı [fazla lüzumsuz konuşmayı] terketse, ona hikmet bağışlanır. Bir kimse fuzuli bakmayı terketse, ona huşû bağışlanır. Bir kimse fuzuli yemeği terketse, ona ibadetin lezzetini duymak bağışlanır. Bir kimse gülmeyi terketse, ona heybet bağışlanır. Bir kimse mizahı [şakalaşmayı] terketse, ona hüsn ve melahat [güzellik ve tatlılık] verilir. Bir kimse dünya sevgisini terketse, ona ahiret sevgisi verilir. Bir kimse, başkalarının aybı ile meşgul olmayı terketse, ona nefsinin ayıblarını ıslah etmek nasip olur. Bir kimse Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerinin Zât-i pakinin keyfiyetinden tecessüsü terketse, ona nifaktan beraat bağışlanır [yani o nifaktan korunur].)

Osman “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki (Ariflerin alâmeti 8’dir: Kalbi, korku ve ümit iledir. Dili, hamd ve senâ iledir. Gözleri haya ve ağlama iledir. İradesi dünyayı terketmek ve Allahü teâlânın rızasını kazanmaktır.)

Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki (Huşû olmayan namazda hayır yoktur. Boş söz konuşulmanın terkedilmediği oruçta hayır yoktur. Dikkat etmeden Kur’ân-ı Kerîm okumakta hayır yoktur. Vera olmayan ilmde hayır yoktur. Seha [cömertlik] olmayan malda [zenginlikte] hayır yoktur. Devamlı olmayan nimette hayır yoktur. İhlas, tazim ve tekrim olmayan duada hayır yoktur.)

 

[ (Münebbihat)  kitabından tercüme olunmuştur. [Bu kitabı İbni Hacer Askalani yazmıştır.] O haberleri ve sözleri beyan ederken, evvela Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hadis-i şeriflerini nakleder. Sonra Çihar yar-i güzinin o hadis-i şerife muvafık tertibi ile her birinden bir eser (söz) nakleder.]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler