10 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki (Misvak kullanmaya devam ediniz! Zira onda 10 haslet vardır. Ağzı temizler. Allahü teâlâ ondan razı olur. Şeytanı gazaba getirir. Hafaza melekleri onu severler. Diş etlerini kuvvetlendirir. Balgamı keser. Ağız kokusunu güzelleştirir. Safra hararetini söndürür. Göze cila verir. Ağız kokusunu keser.)  Misvakı kullanmak sünnettir.

Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Allahü teâlâ hazretleri 10 haslet ile kullarını afattan koruyup, mukarreblerin derecesine çıkarır:

1) Kanaat eden kalp ile devamlı sıdk.

2) Devamlı şükür ile kamil sabır.

3) Hazır züht ile devamlı fakirlik.

4) Aç karın ile devamlı zikir.

5) Fasılasız korku ile devamlı hüzn.

6) Mütevazi beden ile devamlı gayret.

7) Daim rahm ile devamlı rıfk.

8) Haya ile devamlı muhabbet.

9) Devamlı hilm ile faydalı ilim.

10) Sâbit akıl ile daimi iman.)

Ömer “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki: (10 şey, 10 şeyden başkası ile düzgün olmaz, ıslah edilemez:

1) İlim, veradan başkası ile ıslah olmaz.

2) Amel ilimsiz olmaz.

3) Korkusuz kurtuluş olmaz.

4) Sultan, adaletten başka şey ile ıslah olmaz.

5) Asalet [şeref], edep ile ıslah olur.

6) Sevinç, emniyet ile olur.

7) Zenginlik, cömertlik ile ıslah olur.

8) Üstünlük tevadu ile olur.

9) Fakirlik, kanaat ile ıslah olur.

10) Tevfik olmadan cihat olmaz.)

Osman “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki (10 şey, muhakkak kayb edilmiştir:

1) Sual sorulmayan âlim.

2) Amel edilmeyen ilim.

3) Kabul edilmeyen doğru fikir.

4) Kullanılmayan silah.

5) Namaz kılınmayan mescid.

6) Okunmayan Kur’ân-ı Kerîm.

7) Fakirlere verilmeyen mal.

8) Binilmeyen at.

9) Yalnız dünya için olan ilim.

10) Yol azığı hazırlanılmadan geçen uzun ömür.)

Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyuruyor ki (Mirasın hayırlısı ilimdir. Rızkın en iyisi edebdir. Azığın hayırlısı, takvadır. Sermayenin en kazanclısı ibadettir. En iyi rehber salih amellerdir. Arkadaşın iyisi güzel huydur. Hilm, en iyi yardımcıdır. Muhtaç olmamanın en iyisi kanaattir. Yardımın hayırlısı tevfiktir. Terbiye edicilerin en iyisi ölümdür.)

[ (Münebbihat)  kitabından tercüme olunmuştur. [Bu kitabı İbni Hacer Askalani yazmıştır.] O haberleri ve sözleri beyan ederken, evvela Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hadis-i şeriflerini nakleder. Sonra Çihar yar-i güzinin o hadis-i şerife muvafık tertibi ile her birinden bir eser (söz) nakleder.]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler