İki maddeli kıymetli sözler:  Rivayet olunmuş ki Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir hadis-i şerifte buyurdular ki: (İki haslet  [özellik] vardır ki o ikisinden efdal bir şey yoktur. Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerine iman getirmek. Müslümanlara faydalı olmak.)

Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivayet olunmuştur: (Bir kimsenin azıksız kabre girmesi, gemisiz denize girmesi gibidir.)

Ömer “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Dünyanın izzeti mal iledir. Ahiretin izzeti amel iledir.) Osman “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Dünya gammı kalbe zulmettir. Ahiret gammı kalbe nurdur.)

Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (Bir kimse ilim talebinde olsa, Cennet de onu taleb eder. Bir kimse masiyet talebinde olsa, nar [Cehennem] da onu taleb eder.)

[(Münebbihat)  kitabından tercüme olunmuştur. [Bu kitabı İbni Hacer Askalani yazmıştır.] O haberleri ve sözleri beyan ederken, evvela Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hadis-i şeriflerini nakleder. Sonra Çihar yar-i güzinin o hadis-i şerife muvafık tertibi ile her birinden bir eser (söz) nakleder.]

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler