6 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (6 şey, 6 vatanda  [mahalde, hâlde] garibdir. Mescidler, içinde namaz kılmayan kavim arasından garibdir. Okumayanlar arasında Kur’ân-ı Kerîm garibdir. Kur’ân-ı Kerîm, fısk işleyenler yanında garibdir. Kötü huylu, zalim kocanın elindeki saliha kadın garibdir. Kendini dinlemeyen kavmin arasındaki âlim garibdir. Kötü huylu kadının elindeki salih zevc garibdir. Allahü teâlâ onlara kıyamet gününde elbette rahmet nazarı ile bakmaz.)

Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki: (İblis, önünde durur. Nefs, sağında durur. Heva solunda durur. Dünya arkanda durur. Etrafında azalar durur. Cebbar [mekanlı olmayan] seni devamlı görür. İblis, seni dinini terketmekten yana davet eder. Nefs, seni masiyetten yana davet eder. Heva, şehvetlerden yana davet eder. Dünya, kendini ahirete tercihten yana davet eder. Azalar [uzuvlar], günah işlemekten yana davet eder. Cebbar, seni Cennet ve mağfiretten yana davet eder. Her kim ki iblise icabet ederse, dini gider. Her kim ki nefse icabet etti, ruhu necat bulmaz. Her kim ki hevaya icabet ederse, akıl ondan gider. Her kim ki dünyaya icabet ederse, ahireti gider. Her kim ki azalara [uzuvlara] icabet ederse, Cennet elinden gider. Her kim ki Allahü teâlâ ve tekaddes hazretlerine icabet ederse, bütün fenâ ve zararlı şeyler ondan gider. Bütün hayrlara nail olur.)

Ömer “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki (Muhakkak Allahü teâlâ hazretleri 6 nesneyi 6 nesnede gizledi. Rıza-ı şerifini taatta gizledi. Gazabını masiyette gizledi. İsm-i Âzamını Kur’ân-ı Kerîmde gizledi. Evliyasını insanlar arasında gizledi. Ölümü, ömür içinde gizledi. Kadir gecesini Ramazan-ı şerif içinde gizledi. Salât-ı vustayı 5 vakit içinde gizledi.)

Osman “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki (Muhakkak ki mümin 6 nev’ korkudadır. Birisi, Allahü Sübhanehü ve teâlâ hazretleri canibinden [tarafından] korkudadır ki onun ruhunu aniden alır, diye. İkincisi, hafaza melekleri cihetinden korkudadır ki onun üzerine yazdıkları nesne sebebi ile kıyamet gününde rüsvay olur. Üçüncü, şeytan canibinden korkudadır ki onun amelini batıl eder. Dördüncü, melek-ül-mevt hazretleri canibinden korkudadır ki gaflette iken ruhunu alır. Beşinci, dünya canibinden korkudadır ki dünyaya magrur olup dünya onu ahiretten meşgul eder. Altıncı, ehl-i ıyal canibinden korkudadır ki onlar ile meşgul olup onlar onu Allahü teâlânın zikrinden meşgul ederler.)

Ali “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdular ki: (6 hasleti bulunduran kimseler, Cennete çağrılan yolların hiçbirini terketmez. Nara [Cehenneme] götürecek yolların hiçbirine varmaz. Allahü Sübhanehü ve teâlâ hazretlerini bilip, ona tâat etmek. Şeytanı bilip, ona isyan etmek. Batılı bilip, ondan sakınmak. Hakkı bilip, ona ittiba etmek. Ahireti bilip, onu taleb etmek. Dünyayı bilip, onu terketmek.

 

[ (Münebbihat)  kitabından tercüme olunmuştur. [Bu kitabı İbni Hacer Askalani yazmıştır.] O haberleri ve sözleri beyan ederken, evvela Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin hadis-i şeriflerini nakleder. Sonra Çihar yar-i güzinin o hadis-i şerife muvafık tertibi ile her birinden bir eser (söz) nakleder.]

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler