Hazreti Ömer İran’ı Nasıl Fethetti?

Sual: Hazreti Ömer “radiyallahu anh” İran’ı nasıl fethetti? Cevap: Menâkıb-ı Çihâr Yar-ı Güzîn kitabında diyor ki; Emir-ül müminin Ömer-ül Fâruk “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri halife iken, İran memleketini feth etmek arzusunda idi. O iklimde [o memlekette] İslamiyet yayılsın istiyordu. Sahabe-i güzin “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ile müşavere edip, asker topladı. Başlarına Sad bin Ebû Vakkas’ı…

2 Maddeli Kıymetli Sözler

İki maddeli kıymetli sözler:  Rivayet olunmuş ki Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir hadis-i şerifte buyurdular ki: (İki haslet  [özellik] vardır ki o ikisinden efdal bir şey yoktur. Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerine iman getirmek. Müslümanlara faydalı olmak.) Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivayet olunmuştur: (Bir kimsenin azıksız kabre girmesi, gemisiz denize…

3 Maddeli Kıymetli Sözler

Üç maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Bir kimse geçim darlığından şikayetci olduğu hâlde sabaha çıksa, Rabbinden şikayet etmiş gibi olur. Bir kimse dünya işi için üzülerek  [mahzun olduğu hâlde] sabaha çıksa, Allahü teâlâyı darıltmış olarak sabahlamış olur. Bir kimse tevadu etse bir zengine zenginliğinden ötürü, dininin üçte ikisi…

4 Maddeli Kıymetli Sözler

4 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Ebû Zer “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine buyurdular ki: (Ya Eba Zer! Gemiyi yenile. Muhakkak ki derya derindir. Azık al, zira yolculuk uzundur. Yükünü hafif et. Zira geçilmesi zor geçitler var. Amelini halis eyle. Zira; halisi-bozuğu ayıran Basirdir.) Yine Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem”…

5 Maddeli Kıymetli Sözler

5 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, bir hadis-i şerifte buyurdular ki: (Her kim 5 nesneyi hakir ve hor görse, 5 nesneden mahrum olur. Bir kimse ulemayı hakir görse, dinden mahrum olur ve dinine ziyan eder. Bir kimse ümerayı  [amirleri] hakir görse, dünyadan mahrum olur. Bir kimse akrabasına istihfaf etse  [hafif…

6 Maddeli Kıymetli Sözler

6 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (6 şey, 6 vatanda  [mahalde, hâlde] garibdir. Mescidler, içinde namaz kılmayan kavim arasından garibdir. Okumayanlar arasında Kur’ân-ı Kerîm garibdir. Kur’ân-ı Kerîm, fısk işleyenler yanında garibdir. Kötü huylu, zalim kocanın elindeki saliha kadın garibdir. Kendini dinlemeyen kavmin arasındaki âlim garibdir. Kötü huylu kadının…

7 Maddeli Kıymetli Sözler

7 maddeli kıymetli sözler:  Ebû Hüreyre “radıyallahü teâlâ anh” rivayet etmiştir. Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Allahü Sübhanehü ve teâlâ hazretleri, 7 kimseyi, Arş-ı azimin gölgesinde o günde gölgelendirir. O gün Arş-ı azimin gölgesinden başka gölgelenecek yer olmaz. Yalnız Arş-ı azimin gölgesi olur. Bunlar: 1) Âdil devlet başkanı, 2) Allahü teâlâya…

8 Maddeli Kıymetli Sözler

8 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki: (8 şey, 8 şeyden doymaz. Göz nazardan  [bakmaktan]. Yer yağmurdan. Kadın erkekten. Âlim ilimden. Sual soran sormaktan. Haris, mal yığmaktan. Derya  [deniz] sudan. Ateş odundan.) Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri buyurdu ki (8 şey, 8 şeyin ziynetidir: İffet,…

9 Maddeli Kıymetli Sözler

9 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” bir hadis-i şerifte buyurdular ki (Allahü teâlâ Musa “aleyhissalatü vesselâm” hazretlerine Tevratta vahyetti. Muhakkak hataların anası 3’tür. Kibir, hırs ve hased. Onlardan 6 hata daha doğdu. Tamamı 9 oldu. O 6 hata; Tokluk. Uyku. Rahatlık. Mal sevgisi. Övünme sevgisi. Reis olma sevgisidir.) Ebû Bekr “radıyallahü…

10 Maddeli Kıymetli Sözler

10 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki (Misvak kullanmaya devam ediniz! Zira onda 10 haslet vardır. Ağzı temizler. Allahü teâlâ ondan razı olur. Şeytanı gazaba getirir. Hafaza melekleri onu severler. Diş etlerini kuvvetlendirir. Balgamı keser. Ağız kokusunu güzelleştirir. Safra hararetini söndürür. Göze cila verir. Ağız kokusunu keser.) …