Hazreti Ebu Bekir Hakkında Hadis-i Şerifler

Sual: Hazreti Ebu Bekir “radiyallahu anh” hakkında hadis-i şerifler nelerdir? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; 1) Aişe-i Sıddıka “radıyallahü teâlâ anha ve an ebiha” buyurdular ki; Bir gece benim nöbetim idi. Seyyid-i âlem hazretleri benim hücreme [odama] geldi. Ben dedim: Bana, babam Ebû Bekr-i Sıddık hakkında bir şey söyle. Buyurdular ki: Ya…

Hazreti Ali Şiiri

Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında nazım şeklinde (Siyer) den nakil olunmuştur: Vaktidir ey bülbül-i gafil uyan, Bir nazar kıl aç gözün, ola ıyan. Kim senin bağın değildir, işbu yer, Her kimi kim besler ise, iş bu yer. İşte gel kim var, gülistanın senin, Can ilinde taze bostanın senin. Say kıl kim eresin ol gülşene, Himmetini…

Hazreti Ömer Hakkında Ayet-i Kerimeler

Menakıb-ı Cihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Ömer-ül Fâruk’un “radıyallahü teâlâ anh” şanı ile alakalı inzal olan âyet-i kerimeler: Önce diyelim ki Onun şanını bildiren âyet-i kerimeler Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine gönderilmiştir. 1) Bunlardan birisi; meal-i şerifi “Ey Resûlüm! Cebrâile düşman olanlara de ki ona düşmanlığa sebep yoktur. O, Allahü teâlânın emri…

Hazreti Ömer Nasıl Şehid Edildi?

Sual: Hazreti Ömer “radiyallahu anh” nasıl şehid edildi? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Bir fârisî menakıbdan nakil olunmuştur. Kab’ül ahbar “radıyallâhu anh” bir gün hazret-i Ömer’e “radıyallâhu anh” gelip, dedi ki ya Ömer! İnceleyin ki ben Tevratta okumuştum. Senin ömründen 3 gün kalmıştır. Hazret-i Ömer, kendi vücut-i şeriflerinde bir ağrı, bir hastalık…

Hazreti Ömer İran’ı Nasıl Fethetti?

Sual: Hazreti Ömer “radiyallahu anh” İran’ı nasıl fethetti? Cevap: Menâkıb-ı Çihâr Yar-ı Güzîn kitabında diyor ki; Emir-ül müminin Ömer-ül Fâruk “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri halife iken, İran memleketini feth etmek arzusunda idi. O iklimde [o memlekette] İslamiyet yayılsın istiyordu. Sahabe-i güzin “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ile müşavere edip, asker topladı. Başlarına Sad bin Ebû Vakkas’ı…

2 Maddeli Kıymetli Sözler

İki maddeli kıymetli sözler:  Rivayet olunmuş ki Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri bir hadis-i şerifte buyurdular ki: (İki haslet  [özellik] vardır ki o ikisinden efdal bir şey yoktur. Allahü tebareke ve teâlâ hazretlerine iman getirmek. Müslümanlara faydalı olmak.) Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivayet olunmuştur: (Bir kimsenin azıksız kabre girmesi, gemisiz denize…

3 Maddeli Kıymetli Sözler

Üç maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Bir kimse geçim darlığından şikayetci olduğu hâlde sabaha çıksa, Rabbinden şikayet etmiş gibi olur. Bir kimse dünya işi için üzülerek  [mahzun olduğu hâlde] sabaha çıksa, Allahü teâlâyı darıltmış olarak sabahlamış olur. Bir kimse tevadu etse bir zengine zenginliğinden ötürü, dininin üçte ikisi…

4 Maddeli Kıymetli Sözler

4 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Ebû Zer “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine buyurdular ki: (Ya Eba Zer! Gemiyi yenile. Muhakkak ki derya derindir. Azık al, zira yolculuk uzundur. Yükünü hafif et. Zira geçilmesi zor geçitler var. Amelini halis eyle. Zira; halisi-bozuğu ayıran Basirdir.) Yine Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem”…

5 Maddeli Kıymetli Sözler

5 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri, bir hadis-i şerifte buyurdular ki: (Her kim 5 nesneyi hakir ve hor görse, 5 nesneden mahrum olur. Bir kimse ulemayı hakir görse, dinden mahrum olur ve dinine ziyan eder. Bir kimse ümerayı  [amirleri] hakir görse, dünyadan mahrum olur. Bir kimse akrabasına istihfaf etse  [hafif…

6 Maddeli Kıymetli Sözler

6 maddeli kıymetli sözler:  Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (6 şey, 6 vatanda  [mahalde, hâlde] garibdir. Mescidler, içinde namaz kılmayan kavim arasından garibdir. Okumayanlar arasında Kur’ân-ı Kerîm garibdir. Kur’ân-ı Kerîm, fısk işleyenler yanında garibdir. Kötü huylu, zalim kocanın elindeki saliha kadın garibdir. Kendini dinlemeyen kavmin arasındaki âlim garibdir. Kötü huylu kadının…