Rabbimizin Yarattığı İlk Şey Nedir?

Sual: Rabbimizin yarattığı ilk şey nedir? Cevap: Mevahib’e göre evvela Nur-i Muhammedîdir. Kalemin ilk yaratıldığına dair hadis-i şerif tevil ediliyor. Bu ihtilafta Nur-i Muhammedî ağır basıyor. Sonra arş mı? kalem mi? Esah olan kavle göre arş, kalemden evveldir. Kimine göre su, kimine göre bulut evveldir. Alimler Nur-i Muhammedî’den sonra ilk yaratılanın kalem mi [arş mı…

Meddi Ivaz Nedir?

Sual: Meddi ıvaz nedir? Cevap: Meddi Ivaz, son harfi üstün tenvinli (2 üstünlü) olan bir kelimenin vakıf halinde (durulduğunda) sonundaki -nun harfinin yerine med harfi olan -elif getirilmesidir. Bu durumda kelimenin sonu meddi tabii gibi 1 elif çekilerek okunur. Kur’an-ı kerim’den bazı misaller şunlardır; نَصِيرًا   *  حَكِيمًا     *  أَفْوَاجًا   *  تَوَّابًا Ayet-i kerime sonuna…

Nasr (İza Cae) Suresindeki Tecvid Kaideleri Nelerdir?

Sual: Nasr suresindeki tecvid kaideleri nelerdir? Cevap: Nasr suresindeki tecvid kaideleri sırası ile şunlardır: اِذَا جَٓاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُۙ – “İzâ” derken -zel harfinden sonra med harflerinden -elif geldiği için meddi tabii vardır. – “Câe” derken med harfi olan -elif’ten sonra sebeb-i med olan -hemze geldiği için ve bunlar aynı kelimede olduğu için meddi muttasıl…

Hazreti Ömer Hakkında Ayet-i Kerimeler

Menakıb-ı Cihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Ömer-ül Fâruk’un “radıyallahü teâlâ anh” şanı ile alakalı inzal olan âyet-i kerimeler: Önce diyelim ki Onun şanını bildiren âyet-i kerimeler Resûlullah “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerine gönderilmiştir. 1) Bunlardan birisi; meal-i şerifi “Ey Resûlüm! Cebrâile düşman olanlara de ki ona düşmanlığa sebep yoktur. O, Allahü teâlânın emri…

Hazreti Ömer Nasıl Şehid Edildi?

Sual: Hazreti Ömer “radiyallahu anh” nasıl şehid edildi? Cevap: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin kitabında diyor ki; Bir fârisî menakıbdan nakil olunmuştur. Kab’ül ahbar “radıyallâhu anh” bir gün hazret-i Ömer’e “radıyallâhu anh” gelip, dedi ki ya Ömer! İnceleyin ki ben Tevratta okumuştum. Senin ömründen 3 gün kalmıştır. Hazret-i Ömer, kendi vücut-i şeriflerinde bir ağrı, bir hastalık…

Hazreti Ömer İran’ı Nasıl Fethetti?

Sual: Hazreti Ömer “radiyallahu anh” İran’ı nasıl fethetti? Cevap: Menâkıb-ı Çihâr Yar-ı Güzîn kitabında diyor ki; Emir-ül müminin Ömer-ül Fâruk “radıyallahü teâlâ anh” hazretleri halife iken, İran memleketini feth etmek arzusunda idi. O iklimde [o memlekette] İslamiyet yayılsın istiyordu. Sahabe-i güzin “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ile müşavere edip, asker topladı. Başlarına Sad bin Ebû Vakkas’ı…