Hayırsever Gayri Müslimlere Son Nefeste Hüsnizan Edilir mi?

Sual: Bazı gayrimüslimler dünyada çok faydalı işler yapıyorlar. Bunların son nefeste iman etmiş olmaları mümkün müdür? Cevap: Beşeriyete hizmet düşüncesi ile çalışarak faydalı bilgiler ve eserler bırakmış olanlar, başka dinden olsalar bile ömürlerinin sonunda Allahü teâlânın hidayetine nail olmaları umulur. Eski müslümanlar, bu gibi insanlar için (gizli din tutar) derlerdi. Bu gibi hayır ve ihsan…

Rabbimizin Yarattığı İlk Şey Nedir?

Sual: Rabbimizin yarattığı ilk şey nedir? Cevap: Mevahib’e göre evvela Nur-i Muhammedîdir. Kalemin ilk yaratıldığına dair hadis-i şerif tevil ediliyor. Bu ihtilafta Nur-i Muhammedî ağır basıyor. Sonra arş mı? kalem mi? Esah olan kavle göre arş, kalemden evveldir. Kimine göre su, kimine göre bulut evveldir. Alimler Nur-i Muhammedî’den sonra ilk yaratılanın kalem mi [arş mı…

Sevad-ı Azam Nedir?

Sual: Sevad-ı Azam nedir? Cevap: Peygamber Efendimiz, hangi mezhebde idi? diye sorulursa, deriz ki, Onun mezhebi [yolu] tarîk-ı müstakîm [en doğru yol] idi. Nitekim Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu: “Mûsâ aleyhisselâmdan sonra kavmi 71 fırkaya ayrıldı. 70’i helâk oldu, biri kurtuldu. Îsâ aleyhisselâmdan sonra kavmi 72 fırkaya ayrıldı; 71’i helâk oldu, biri kurtuldu. Ümmetim…

Kimler Ehli Sünnettir?

Sual: Ehli sünnet tabiri son zamanlarda çok sık kullanılıyor. Pekçok insan ve hoca kendisinin ehli sünnet olduğunu iddia ediyor. Vehhabiler bile gerçek ehli sünnet biziz diyor. Ehli sünnet nedir? Kimler Ehli sünnettir? Cevap: Resulullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ümmetinin başına gelecekleri bildirirken, “Beni İsrail 72 millete ayrıldı. Ümmetim de, 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yalnız bir…

İslam ve Darwin’in Evrim Teorisi

Sual: Evrim teorisinin bilimsel olarak bir değeri var mıdır? Darwin’in ortaya attığı bu teorinin esası nedir? İslam âlimlerinin evrim teorisi hakkındaki görüşleri nasıldır? Cevap: Bazı biyologlar, hayvanlarda, kan grupları, kan benzerliği, kromozom sayıları; çevreye adaptasyon için fizyolojik, anatomik, somatik değişmeler; ısı, ışık, röntgen, radium ışınları ve bazı kimyevi maddeler tesiri ile çeşitli mutantlar meydana gelmesi;…

Doğru İtikat Nasıldır?

Sual: Doğru itikad nedir? Bir müslüman nasıl ve neye göre inanmalıdır? Nasıl yaşamalıdır? Cevap: İmam-ı Muhammed Birgivi’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Tarikat-i Muhammediye kitabında ve bu kitabın şerhleri olan Berika ve Hadika kitaplarında diyor ki: (İmam-ı Buhari’nin ve imam-ı Müslim’in bildirdikleri hadis-i şerifte, “Elbet bir zaman gelecek ki benim ümmetim, İsrail oğulları, [yani yahudiler ve hristiyanlar]…

Vesvese Nedir? Şeytanın Vesveseleri Nelerdir?

Sual: İnsanları günlük hayatlarında dâima rahatsız eden, şeytan tarafından insan kalbine verilen vesvesenin mâhiyeti nedir? Hangi düşünceler vesvesedir, hangileri değildir? Cevap: Vesvese; kalbe, şeytan ve insanın kendi nefsi tarafından getirilen çeşitli kötü düşünceler demektir. İnsanın kalbine her an çeşitli düşünceler gelmektedir. Bunlara İslâm dîninde hâtıra ismi verilir. İnsanın kalbine gelen hâtıra iyi ve kötü olmak…

Din Hırsızları Kimlerdir?

Sual: Din hırsızları kimlerdir? Bunlara aldanmaktan nasıl korunabiliriz? Cevap: Ehl-i sünnet âlimlerinin, o büyük ve dindar insanların bildirdikleri îtikattan, imandan kıl kadar ayrılanların, kıyamette azaptan kurtulmaları imkansızdır. Böyle olduğu akıl ile Kurân-ı Kerîm ile ve hadis-i şerifler ile ve din büyüklerinin (Basiretleri) ile yani kalp gözleri ile görmeleri ile anlaşılmaktadır. Yanlışlık ihtimali yoktur. Bu büyüklerin…

Kafirler Kaç Kısımdır?

Sual: Kafirler kaç kısımdır? Cevap: İslamiyet karşısında, kâfirler türlü yollar tutmuş, kollara ayrılmış ise de, 2 kısımda toplanırlar: 1. kısımdakiler, dünya işlerini ve ibâdetlerini yapıp müslümanlara saldırmaz. Bunlar, İslâmin kuvveti ve büyüklüğü karşısında, küçüklüklerini anlamış, cizye vermeyi kabul ederek İslâmın hakimiyetine ve adaletine sığınmıştır. Bu kâfirlere Ehl-i zimmet veya Zimmi denir. Böyle kâfirleri sevmemek, düşman…

Kelam İlmi İle Çok Meşgul Olmak Caiz Mi?

Sual: Kelam ilmi ile çok meşgul olmak caiz midir? Bunun ölçüsü nedir? Cevap: Kelam ilmi; kelime-i şehâdeti ve buna bağlı olan, imanın 6 temel bilgisini öğreten ilimdir. Hadikatü’n-Nediyye kitabında, İslamiyetin yasak ettiği zararlı ilimleri anlatırken diyor ki; Kelam ilmini, Ehl-i sünnet vel-cemaat âlimlerinin bildirdikleri îtikadı öğrenecek ve bunları akıl ile nakil ile ispat edecek ve…