Tavla Oynamak Caiz mi?

Sual: Tavla oynamak caiz midir? Cevap: Diğer oyunlar gibidir. Ayrıca satranç ve tavla hadis-i şerif ile açıkça men edilmiştir. Bazı âlimler kumara vesile olmaz ve farza mani olmaz ise ara sıra dinlenmek için caizdir, demiştir. Mir’at-ı Kâinat’ta diyor ki: “Arab ve Acemlerin nerd, Türklerin tavla dedikleri oyunu Sasani hükümdarı Erdeşîr keşf etti. Tahtasını yeryüzüne, dört…

İslam ve Darwin’in Evrim Teorisi

Sual: Evrim teorisinin bilimsel olarak bir değeri var mıdır? Darwin’in ortaya attığı bu teorinin esası nedir? İslam âlimlerinin evrim teorisi hakkındaki görüşleri nasıldır? Cevap: Bazı biyologlar, hayvanlarda, kan grupları, kan benzerliği, kromozom sayıları; çevreye adaptasyon için fizyolojik, anatomik, somatik değişmeler; ısı, ışık, röntgen, radium ışınları ve bazı kimyevi maddeler tesiri ile çeşitli mutantlar meydana gelmesi;…

Peygamberimizin Yüzüğünde Ne Yazıyordu?

Sual: Peygamber Efendimizin “aleyhisselam” yüzüğünde ne yazıyordu? Cevap: Hadika kitabının, dil afetleri kısmında diyor ki “Peygamberimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” yüzük taşında 3 satır yazılı idi. Birinci satırda (Muhammed), ikincisinde (Resûl), üçüncüsünde (Allah) idi. Vefât edince, bunu hazret-i Ebû Bekr, bundan sonra hazret-i Ömer kullandı. Sonra Osman “radıyallahü teâlâ anhüm” kullanırken, Eris kuyusuna düştü. Çok…

Evde Eskimiş Mushafı Ne Yapmalıdır?

Sual: Eskimiş mushafı ne yapmak lazım? Yakmak veya gömmek caiz midir? Cevap: Berika kitabının 1368. sayfada diyor ki; Tatarhaniyye’de, yırtık, eski olup kullanılamayan Mushaf yakılmaz. Temiz beze sarıp toprağa gömülür. Yahut toz gelmeyen temiz bir yere konur diyor. Siraciyye’de ise, gömülür veya yakılır demektedir. Münyetü’l-müftü’de de böyle yazılıdır. Mücteba’da ise, akan suya bırakmaktan ise, gömmek…

Yorgunluk Nedir?

Sual: Yorgunluk nedir? Cevap: Zararlı maddeler, mikrop, toksin, virüs, zehirli gazlar gibi, vücudumuze yalnız haricden gelenler değildir. Adalelerimiz hareket ederken, vücudumüzün derinliklerinde zehirli madde hâsıl olur. Yorgunluk hissini yapan bu zehir, süt asidi dediğimiz alfa oksi propiyonik asittir. Yorgun bir adalede teşekkül etmiş olan bu asit dışarı çıkarılırsa, adale eski faal hâlini alır. Yorulan bir…

Miladi Takvime Göre Kutlama Yapmak Caiz mi?

Sual: Bazı özel günleri miladi takvime göre kutlamak caiz midir? Bu noktada ölçümüz ne olmalıdır? Cevap: Doğum günü ve mübarek geceler, hicri sene ile kutlanır. Tevbe sûresinin 37. âyetinde meâlen, “Allahü teâlâ, gökleri ve yeri yarattıktan beri, ayların adedi 12’dir. Bunlardan 4’ü, haram olan aylardır. Bu 4 ayın haram olduğu kuvvetli dindir, [yani İbrahim ve…

Simya İle Uğraşmak Caiz Mi?

Sual: Simya ilmi nedir? Simya ile uğraşmak caiz midir? Cevap: Topraktan gümüş ve altın yapmayı gâye edinen bir büyü çeşididir. İbrânice’de “sim ye” şeklinde ve Allah’ın ismi mânâsında olan bu kelime, Arapça’ya simyâ olarak geçmiş olup, sihir ve büyücülükle uğraşanların ilmine denir. Sihir yapanların, yâni büyücülerin kullandığı terkipleri, maddeleri, yağları ve sıvıları bildiren bir ilim dalıdır.…

İstidrac Nedir? Kimlerde Görülür?

Sual: İstidrac nedir? Kimlerde görülür? Cevap: Kâfir ve fâsıklarda (açıkça günâh işleyen Müslümanlarda) görülen âdet dışı hârikulâde, olağanüstü hâllere istidrac denir. Buna, mekr-i ilâhî de denir. Tefsîr-i Mazharî’de buyruluyor ki: “Allahü teâlâ bir kimseye bir müddete kadar devamlı olarak hakkında hayırlı olmayan nîmetler verir. O da bunu Allahü teâlânın bir lütfu ve ihsânı, tuttuğu yolun…

Karaborsacılık Caiz Mi?

Sual: Karaborsacılık nedir? Caiz midir? Cevap: Karaborsacılık, insanların ve hayvanların ihtiyaç maddelerini piyasadan toplayıp, pahalandığı zaman satmaya denir. Lügatte hak yemek, haksızlık etmek ve kötü muâmele etmek mânâsına olup, meşrû olmayan kazanç yollarından birisidir. Karaborsaya “ihtikâr”da denir. Karaborsa, yeryüzündeki bütün toplumlarda suç ve çirkin bir iş sayılmıştır. Hemen hemen her devlet, karaborsacılığı yasaklamış, bunun için…

Hicri Seneler Nasıl Hesaplanır?

Sual: Şemsi seneler nasıl kameri seneye çevrilir? Misaller vererek anlatır mısınız? Cevap: Zaman ölçmek için kullanılan zaman ölçü birimlerinden birisi (sene)dir. Uzunluk bakımından 2 türlü sene vardır: Şemsi sene ve Kameri sene. Şemsi sene, güneş senesi olup Erd küresinin güneş etrafında bir devir yaptığı zamandır. 365,242 vasati (ortalama) güneş günüdür. Kameri sene; ay küresinin, Erd…