Eskimiş Mushafları Ne Yapmak Lazım Gelir?

Sual: Eskimiş mushafları ne yapmak lazım gelir? Cevap: İbn Abidin’de diyor ki: “Okunamayacak derecede eskimiş Mushaf, temiz bir beze sarılarak insan ayağı basmayan bir yere gömülür. Ez-Zahîre’de, mushafı gömmek için toprağı yarmak değil de lahd açmak lazımdır. Çünkü yarıldığı takdirde üzerine toprak atmak lazım gelir. Bunda ise bir nevi tahkir vardır. Meğer ki üzerine toprağı…

Cübbe Giymek Sünnet midir?

Sual: Cübbe giymek sünnet midir? Cevap: Bugünki cübbeler Resulullah’ın giydiği cüppelerin aynı değildir. Ama el içine çıkarken veya namaz kılarken iç kıyafet olan gömleğin üzerine bir dış kıyafet olarak cübbe, ceket giymek müstehabdır. Öte yandan cübbe alim kıyafetidir. Alim olmadığı halde cüppe giyerek dolaşmak kibre ve müslümanları aldatmaya sebep olur. İmam Şarani hazretleri anlatıyor: “Eski…

Büyü Yapmak Caiz mi? Yapan Küfre girer mi?

Sual: Sihir (büyü) yapmak caiz midir? Yapan küfre girer mi? Cevap: İmâm-ı Nevevî “rahmetullâhi aleyh” dedi ki: “Sihir yaparken küfre sebep olan kelime veya iş olursa, küfürdür. Böyle kelime veya iş bulunmazsa, büyük günahtır”. Sihir insanları hasta yapar. Sevgi veya muhabbetsizlik yapar. Yani cesede ve ruha tesir eder. Sihir, kadınlara ve çocuklara daha çok tesir…

Taşıyıcı Annelik Caiz mi?

Sual: Taşıyıcı annelik câiz midir? Çocuk kimin çocuğu sayılır? Cevap: Taşıyıcı anne, eğer sperm sahibi erkekle evli değilse, bu şekilde döllenme câiz değildir. Bununla beraber, çocuğun annesi onu doğuran kadındır; yumurta sahibi kadın değildir. Kur’an-ı kerîmde, “Anneleri, onları doğuran kadınlardır” buyuruluyor (Mücâdele: 2). Başka bir kadından yumurta alınması, organ nakli hükmündedir. Mamafih yumurta sahibi kadınla…

Tavla Oynamak Caiz mi?

Sual: Tavla oynamak caiz midir? Cevap: Diğer oyunlar gibidir. Ayrıca satranç ve tavla hadis-i şerif ile açıkça men edilmiştir. Bazı âlimler kumara vesile olmaz ve farza mani olmaz ise ara sıra dinlenmek için caizdir, demiştir. Mir’at-ı Kâinat’ta diyor ki: “Arab ve Acemlerin nerd, Türklerin tavla dedikleri oyunu Sasani hükümdarı Erdeşîr keşf etti. Tahtasını yeryüzüne, dört…

İslam ve Darwin’in Evrim Teorisi

Sual: Evrim teorisinin bilimsel olarak bir değeri var mıdır? Darwin’in ortaya attığı bu teorinin esası nedir? İslam âlimlerinin evrim teorisi hakkındaki görüşleri nasıldır? Cevap: Bazı biyologlar, hayvanlarda, kan grupları, kan benzerliği, kromozom sayıları; çevreye adaptasyon için fizyolojik, anatomik, somatik değişmeler; ısı, ışık, röntgen, radium ışınları ve bazı kimyevi maddeler tesiri ile çeşitli mutantlar meydana gelmesi;…

Peygamberimizin Yüzüğünde Ne Yazıyordu?

Sual: Peygamber Efendimizin “aleyhisselam” yüzüğünde ne yazıyordu? Cevap: Hadika kitabının, dil afetleri kısmında diyor ki “Peygamberimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” yüzük taşında 3 satır yazılı idi. Birinci satırda (Muhammed), ikincisinde (Resûl), üçüncüsünde (Allah) idi. Vefât edince, bunu hazret-i Ebû Bekr, bundan sonra hazret-i Ömer kullandı. Sonra Osman “radıyallahü teâlâ anhüm” kullanırken, Eris kuyusuna düştü. Çok…

Evde Eskimiş Mushafı Ne Yapmalıdır?

Sual: Eskimiş mushafı ne yapmak lazım? Yakmak veya gömmek caiz midir? Cevap: Berika kitabının 1368. sayfada diyor ki; Tatarhaniyye’de, yırtık, eski olup kullanılamayan Mushaf yakılmaz. Temiz beze sarıp toprağa gömülür. Yahut toz gelmeyen temiz bir yere konur diyor. Siraciyye’de ise, gömülür veya yakılır demektedir. Münyetü’l-müftü’de de böyle yazılıdır. Mücteba’da ise, akan suya bırakmaktan ise, gömmek…

Yorgunluk Nedir?

Sual: Yorgunluk nedir? Cevap: Zararlı maddeler, mikrop, toksin, virüs, zehirli gazlar gibi, vücudumuze yalnız haricden gelenler değildir. Adalelerimiz hareket ederken, vücudumüzün derinliklerinde zehirli madde hâsıl olur. Yorgunluk hissini yapan bu zehir, süt asidi dediğimiz alfa oksi propiyonik asittir. Yorgun bir adalede teşekkül etmiş olan bu asit dışarı çıkarılırsa, adale eski faal hâlini alır. Yorulan bir…

Miladi Takvime Göre Kutlama Yapmak Caiz mi?

Sual: Bazı özel günleri miladi takvime göre kutlamak caiz midir? Bu noktada ölçümüz ne olmalıdır? Cevap: Doğum günü ve mübarek geceler, hicri sene ile kutlanır. Tevbe sûresinin 37. âyetinde meâlen, “Allahü teâlâ, gökleri ve yeri yarattıktan beri, ayların adedi 12’dir. Bunlardan 4’ü, haram olan aylardır. Bu 4 ayın haram olduğu kuvvetli dindir, [yani İbrahim ve…