Sual: Eskimiş mushafı ne yapmak lazım? Yakmak veya gömmek caiz midir?

Cevap: Berika kitabının 1368. sayfada diyor ki; Tatarhaniyye’de, yırtık, eski olup kullanılamayan Mushaf yakılmaz. Temiz beze sarıp toprağa gömülür. Yahut toz gelmeyen temiz bir yere konur diyor. Siraciyye’de ise, gömülür veya yakılır demektedir. Münyetü’l-müftü’de de böyle yazılıdır. Mücteba’da ise, akan suya bırakmaktan ise, gömmek iyi olur diyor. Şâfiî âlimlerinden (Hâlimi) ismi ile meşhur Hüseyin Cürcani’nin Minhacü’d-din kitabında, yakmak yasak değildir. Çünkü, hazret-i Osman “radıyallâhu anh”, mensuh âyetler bulunan Kurân-ı Kerîmi yaktı. Ashâb-ı kirâmdan hiç kimse “radıyallahü teâlâ aleyhim ecma’în”, buna karşı bir şey demedi diyor. Yakmak, yıkayıp yazıları gidermekten daha iyi olur. Çünkü, yıkamakta kullanılan sular ayak altında kalır denildi. Kadı Hüseyin, yakmak, hürmetsizlik olacağından, haramdır dedi. İmam Nevevî ise, mekruh olur dedi. Bunlardan anladığımız, yakmayıp, yıkayıp yazılarını gidermek veya gömmek iyi olur. Berika’dan tercüme tamam oldu.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki eskimiş, istifade edilmez hâle gelmiş olan mushafları, ayak altında bırakmak, bir şey sarmak, kaplamak, kese kağıdı yapmak gibi kullanmak, hakaret etmek olur, haram olur. Çürüyüp toprak oluncaya kadar açılmayacağı emin olan yerdeki toprağa gömmek, bu yapılamazsa, yakıp külünü gömmek veya külünü denize, nehre koymak lâzımdır. Hakaretten kurtarmak için yakmak câiz, hatta lazım olur. Siraciye fetvası, (Münyetü’l-müftü ve Hâlimi’den de böyle anlaşılmaktadır.

Tavsiye Yazı –> Sünnet Olmaya Dair

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler