Sual: Çocuk doğar doğmaz iki üç gün içerisinde sünnet ettirmek câiz midir?

Cevap: Sünnet yaşı hakkında bir hüküm bildirilmemiştir. Doğumdan bulûğa kadar câizdir. Doktor Necmeddin Ârif Bey, 1925’de İstanbul’da basılan “Ameli Cerrahi” kitabında diyor ki “Yahudiler çocuk 7 günlük iken, müslümanlar, herhangi bir zamanda sünnet yapar. Sıhhi faydasından dolayı Avrupa ve Amerika’da birçok hristiyanlar da, kendilerini ve çocuklarını sünnet ettirmektedir.” Sünnetin nasıl yapılacağı, bu kitapta ve Sinop mebusu doktor Rıza Nur Bey’in “Fenn-i hitan” kitabında uzun yazılıdır. Dürrü’l-muhtar kitabının 5. cildi, 478. sayfasında diyor ki “Oğlunu sünnet ettirmek mühim sünnettir. İslamiyetin şiarıdır. Bir şehir halkı çocuklarını sünnet ettirmezse, halife bunlarla harp eder. Çocuğun sünnet olma yaşı belli değildir. 7 ile 12 arası en iyidir”. Sünnet ederken, topluca yüksek sesle bayram tekbîri söylenir. Sünnet olmayanlarda çeşitli hastalıklar olur. Fransız kitapları, bu hastalıkları (Affections du prépuce) adı altında uzun yazıyorlar.

 

Sual: Bülûğa erdikten sonra Müslüman olan bir erkek sünnet olur mu?
Cevap: Beyhakî ve Taberânî’de rivayet edilen bir hadis-i şerifte, “Sünnetsiz adam, 80 yaşında da olsa, müslüman olunca yine sünnet edilir” buyuruldu. İbni Abidin ve Şir’atü’l-İslâm’da der ki: İmana gelen yaşlı adamın sünnet olması şart değildir. Hiç olmasa da olur denildi. Çünki sünnet, avret yerinin görünmesi için özür olmaz diyenler de vardır. Hadîka ve Berîka’da diyor ki: Müslüman olan yaşlı adam ve hastalar, sünnetin acısına dayanamazlarsa, sünnet edilmezler. Sünnet derisinin altını yıkamak farz olduğu için, Şâfi’îde sünnet olmak şarttır. Netice itibariyle Müslüman olan kimsenin sünnet olması lâzımdır. Ancak avret yerini göstermemek için sünnet olmaz diyenler varsa da, bu zayıf bir kavildir. Sünnet için avret yerini açmak özür olur.

Kaynak: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye

 

Tavsiye Yazı –> Ağaç aşılamak caiz mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler