Sual: Hangi hallerde gusül abdesti almak gerekir?

Cevap: İbni Âbidin, Dürrü’l-muhtar şerhinde buyuruyor ki: “Cünüp olan her kadının ve erkeğin ve hayzdan ve nifastan kurtulan kadınların, namaz vaktinin sonuna o namazı kılacak kadar zaman kalınca, gusül abdesti alması farzdır”.

Dayak yemek, ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi sebeplerle meni çıkınca, hanefi ve maliki mezheplerinde gusül lazım olmaz. Şâfiî mezhebinde ise, lazım olur. Şâfiî mezhebini taklit eden hanefinin, buna da dikkat etmesi lâzımdır.

Şehvet ile yerinden ayrılan meni, idrar yolunda kalıp, dışarı çıkmazsa, gusül lazım olmaz. Sonra buradan, şehvetsiz de çıkınca, gusül lazım olur. İhtilam olan, yani rüyada şehvetlenen kimse, uyanıp, eli ile zekerini sıkıp, meni akmasa, şehveti geçtikten sonra akınca, gusül lazım olur. Cünüp olup bevl yapmadan gusül eden kimseden, sonra meninin geri kalan kısmı, şehvetsiz aksa, tekrar gusül lazım olur. Namaz kılmışsa, kaza etmez. Bunun için, hanefi ve hanbeli mezheplerinde gusülden önce, idrar çıkararak, idrar yolunda kalmış olan meni parçasını çıkarmak, sonra gusletmek lâzımdır. Şâfiî mezhebinde, bevl etmiş ise de, tekrar gusül abdesti alması lâzımdır. Maliki mezhebinde, bevl etmemiş ise de, tekrar gusül abdesti lazım olmaz.

Haşefe, ferce veya kadının veya erkeğin dübürüne girince, meni aksâ da, akmasa da, her ikisine gusletmek farz olur. (Sodomie)de, yani hayvana ithal edince ve (Nekrofili)de, yani ölüye ithal edince akmazsa, hanefi mezhebinde gusül lazım olmaz. İthal edilen hayvan, kesilip yakılır. Etini yemek de câizdir. Bu ikisini, (Sadist) denilen ruh hastaları yapar. Çok çirkin ve büyük günahtır.

İhtilam olan kimse, uyanınca, yatakta, elbise veya bacağında yaşlık görse, bunun mezi denilen beyaz akıcı sıvı olduğunu anlarsa veya uyanık iken mezi aksâ, gusül lazım olmaz. İhtilam olduğunu hatırlamadan, meni görse, gusül lazım olduğu, söz birliği ile bildirildi. Mezi sansa ihtiyaten gusül lazım olur. İhtilam olduğunu, hatırlayan kimse, bir yerde meni görmezse, gusletmez. Kadın, guslettikten sonra, zevcinin menisinin artığı çıksa, gusletmez. Sarhoş ayıldığı zaman, üstünde meni görse, gusül lazım olur. Bayılan da böyledir. Kadın erkek uyanıp, yatakta meni görseler, ikisi de ihtilam hatırlamasa, ikisi de gusül eder. Cin, insan şeklinde cima yaparsa, insana gusül lazım olur. İnsan şeklinde gelmezse, bundan lezzet alan, gusletmez. Fercden başka yerine sürtmekle çıkan erkek menisi, rahme girse, kadın gusletmez. Bu sûretle hamile kalsa, gusül eder ve o günden beri kıldığı namazları kaza eder.
Çocuk zekeri, hayvan zekeri, ölü zekeri, zeker gibi her şey veya parmak ve prezervatif kullanınca ferce sokuldukları zaman, lezzet duyarsa, gusül lazım olur. Lezzet duymazsa, gusletmesi iyi olur. Merakıl-felah’da diyor ki “Kadın erkek, birbirini görmekle, düşünmekle, meni akınca cünüp olur”. Kadının gusül ve abdest suları ve hamam parasını zevci verir. İhtiyaç maddelerini, kadın zengin olsa da, erkeğin alması lâzımdır. İdrar yaparken, meni de çıkarsa, zekeri münteşir ise, gusül eder.

Kadın cünüp iken hayız görürse, isterse hemen gusül eder. İsterse, hayız bitinceye kadar bekleyip, sonra ikisi için bir gusül eder.
Dürrü’l-münteka’da diyor ki “Erkeklerin erkek hamâmına, kadınların kadın hamâmina gitmeleri câizdir. Avret mahallini kalın ve bol havlu ile örtmek farzdır. Başkasının ince ve dar havlu ile örtülü avret mahalline bakmak da haramdır. Hamamcının uylukları keselemesi ve örtülü iken bakması câizdir. Havlu altındaki avret mahalline temas etmesi, bakması haramdır. Erkek erkeğin, kadın kadının avret olmayan yerlerine şehvetsiz bakması ve temas etmesi câizdir. Erkeğin kâfir kadınlarına da, şehvetsiz bakması da haramdır”. Nass ile veya icmâ ile bildirilmiş olan harama ehemmiyet vermeyenin imanı gider, mürted olur.

Cünüp kimse, kılmadığı namaz vakti çıkıncaya kadar gusletmezse, günah olmaz. Daha geciktirmesi büyük günahtır. Cünüp iken uyumak, cima yapmak günah değildir. Zevce ile birlikte, bir kurnadan, bir kaptan gusletmek câizdir. Cünübün elini ve ağzını yıkamadan yiyip içmesi tenzîhen mekruhtur. Çünkü ağzına, eline sürülen su, müstamel olur. Müstamel suyu içmek ise mekruhtur. Hayız gören kadın böyle değildir. Çünkü hayız halinde iken gusül abdesti alması emrolunmadı. [Hayız halindeki kadın, göğsünü yıkamadan, çocuğunu emzirebilir. Cünüp kadının, yıkamadan emzirmesi mekruh olur.] Çocuk emziren kadının abdesti bozulmaz.
Kendi avret yeri açık iken ve avret yeri açık olanlar yanında Kurân-ı Kerîm okumak mekruhtur. Bir yeri açık olan, başını yorgandan çıkarıp okumalıdır.

Misafir olduğu evde cünüp olan kimse, gusül abdesti alırsa iftirâya, şüpheye uğrayacağından korkarsa, gusletmez. Su varken teyemmüm etmesi de câiz olmaz. Pis olarak, niyet etmeden, iftitah tekbîri söylemeden, ayakta bir şey okumadan, rükû ve secde gibi hareket yaparak namaz kılar görünmesi câizdir.

Cünüp veya hayzlı iken camiye girmek, hatta câmi içinden geçmek haramdır. Geçecek başka yol bulamazsa veya camide cünüp olursa veya camiden başka yerde su bulamazsa, teyemmüm edip girer ve çıkar. Kurân-ı Kerîm okuması ve Mushafı tutması ve Kâbe-i muazzamayı tavaf etmesi, dört mezhepte de haramdır. Kurân-ı Kerîmi ve âyet-i kerime yazılı şeyleri abdestsiz tutmak da haramdır. Yapışık olmayan bir şey içinde, mesela çantada iken tutmak câizdir. Fâtihayı ve duâ ayetlerini, duâ niyeti ile okuması ve her duâyı okuması haram değil ise de, duâyı abdestli okumak müstehaptır. Tefsirler, Kurân-ı Kerîm gibidir. Başka din kitapları, duâ gibidir. Fıkıh yazılı kağıtlara bir şey sarmak câiz değildir. Allahü teâlânın ve Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” isimleri yazılı ise, bunları silip, sonra bir şey sarılabilir. Fakat, bunlara da sarmamak layıktır. Çünkü, Kurân-ı Kerîmin harfleri de muhteremdir. Hadika’da ve Letaifü’l-işarat kitabında “Mesela, Hud aleyhisselâma gelen kitap İslam harfleri ile idi” buyuruyor. Hadika, 2. cildi, 633. sayfasında diyor ki “Üzerinde, dokuyarak veya boya ile mübarek yazı bulunan halıyı, hasrı, musallayı yani seccadeyi yere sermek, üzerine oturmak ve her ne sûret ile olursa olsun kullanmak ve paralar, mihrablar ve duvarlar üzerlerine yazmak mekruhtur. Bunları duvara asmak mekruh olmaz”. [Kâbe-i muazzama resmi de, yazı gibidir. Resim, nakış bulunmayan seccade kullanmalıdır.]

Tavsiye Yazı –> Namazın Önemi Nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler