Kimler Gusül Abdesti Almalıdır?

Sual: Hangi hallerde gusül abdesti almak gerekir? Cevap: İbni Âbidin, Dürrü’l-muhtar şerhinde buyuruyor ki: “Cünüp olan her kadının ve erkeğin ve hayzdan ve nifastan kurtulan kadınların, namaz vaktinin sonuna o namazı kılacak kadar zaman kalınca, gusül abdesti alması farzdır”. Dayak yemek, ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi sebeplerle meni çıkınca, hanefi ve…

Guslün Farzları Nelerdir?

Sual: Hanefi mezhebinde gusül abdestinin farzları nelerdir? Cevap: Hanefi mezhebinde guslün farzı 3’tür: 1) Ağzın hepsini iyice yıkamak. Ağız dolusu su içmekle de olur ise de, yutmak mekruhtur diyen de olmuştur. 2) Burnu yıkamak. Burundaki kuru kir altını ve ağızdaki çiğnenmiş ekmek altını yıkamazsa gusül sahih olmaz. Hanbeli mezhebinde, mazmaza ve istinşak, abdest alırken de,…

Sünnet Üzere Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Sual: Sünnet üzere gusul abdesti nasıl alınır? Cevap: Sünnet üzere gusül abdesti almak için, önce, temiz olsalar dahi, iki eli ve avret yerini yıkamalıdır. Sonra bedeninde necaset varsa yıkamalı, sonra, tam bir abdest almalı, yüzünü yıkarken, gusüle niyet etmeli, ayakları altında su toplanmıyorsa, ayakları da yıkamalıdır. Sonra bütün bedene 3 defa su dökmelidir. Önce 3…

Gusül Abdesti Almanın Önemi Nedir?

Sual: Gusül abdesti almanın önemi ve faziletleri nelerdir? Cevap: Namazın doğru olması için, abdestin ve guslün doğru olması lâzımdır. İbni Âbidin, Dürrü’l-muhtar şerhinde buyuruyor ki: “Cünüp olan her kadının ve erkeğin ve hayzdan ve nifastan kurtulan kadınların, namaz vaktinin sonuna o namazı kılacak kadar zaman kalınca, gusül abdesti alması farzdır”. Farzları yapanlara çok sevap vardır.…

Kaç Çeşit Gusül Abdesti Vardır?

Sual: Kaç çeşit gusül abdesti vardır? Cevap: 11 türlü gusül abdesti vardır: Beşi farzdır. Bunlardan ikisi, kadınların hayız ve nifastan kurtulunca gusül abdesti almasıdır. Farz olan guslün üçüncüsü, cünüp olduktan sonra, namaz kılması lazım olduğu zaman yıkanmaktır. Cünüp olmak üç türlüdür: Haşefe, yani zekerin ucu [sünnet derisi altındaki yuvarlak kısım] ferce dâhil olunca veya erkekte…

Diş Dolgusu Gusle Mani Midir?

Sual: Diş dolgusu gusül abdestine mani midir? Muteber fıkıh kitapları bu meselede ne söylüyor? Cevap: Dürrü’l-muhtar’da diyor ki dişler arasında veya diş çukurunda kalan yemek, guslün sahih olmasına mâni olmaz. Fetva böyledir. Çünkü, bunların altı ıslanır. Kalan şey, katı ise, mâni olur denildi. Doğrusu da budur. İbni Abidin, bunu açıklarken buyuruyor ki Hülasa kitabında da,…

Diş Dolgusuna Dair

Sallanan dişleri altın tel ile bağlamak, İmam-ı Muhammed’e göre caizdir. İmam-ı Âzam ise, altın ile bağlamak caiz olmadığını ictihad buyurmuştur. İmam-ı Ebû Yusuf, bir rivayette imam-ı Muhammed iledir ve ulema, sallanan dişi altınla bağlamaya cevaz vermiştir. Ashâb-ı kiramdan Arfece bin Sada “radıyallahü teâlâ anh” altın burun takmasına izn-i nebevi südurunu, İmam-ı Âzam yalnız Arfece’ye mahsustur…

Diş Dolgusu Meselesine Dair

Hanefi mezhebinde dişlerin arası ve diş çukuru ıslanmazsa gusül tamam olmaz. Bunun için, diş kaplatınca ve doldurunca, gusül abdesti sahih olmaz. İnsan Cenâbetlikten kurtulmaz. Evet, İmâm-ı Muhammed’e göre sallanan dişleri altın tel ile bağlamak ve düşen, çıkarılan diş yerine altın diş takmak câizdir. İmâm-ı Âzam ise, altın câiz olmadığını ictihad buyurmuştur. İmâm-ı Ebû Yusuf, bir…

Gusülde Malikiyi Taklide Dair

(El-mukaddemet-ül-izziyye)de diyor ki, (Mâlikî mezhebinde, bir kabdaki temiz suya necâset düşse, üç vasfından biri değişmez ise, bununla abdest ve gusl sahîh, lâkin mekrûhdur. Mâ-i müsta’mel de böyledir. Halâya sol ayakla ve başı örtülü girilir. Eti yenen hayvanların bevli ve pisliği temizdir. Bunların ve insanın ölüsü ve kemikleri ve tırnakları, boynuz ve derileri ve menî, mezî…

Hanefi Mezhebinde Diş Dolgusunun Hükmü

Sual: Diş dolgusu veya diş kaplamasının gusl abdesti bakımından hükmü nedir? Cevap: Hanefî ve Hanbelî mezhebinde gusl abdestinde ağzın içini yıkamak farz ise de, Mâlikî ve Şâfiî mezhebinde farz değildir. Bir kimsenin bir ameli, bir ibâdeti 4 mezhebden birine göre sahih ise, tamamdır, bir şey lâzım gelmez. Bu 2 mezhepten birini taklit ederse hiç mesele…