Sual: Kaç çeşit gusül abdesti vardır?

Cevap: 11 türlü gusül abdesti vardır: Beşi farzdır. Bunlardan ikisi, kadınların hayız ve nifastan kurtulunca gusül abdesti almasıdır.

Farz olan guslün üçüncüsü, cünüp olduktan sonra, namaz kılması lazım olduğu zaman yıkanmaktır. Cünüp olmak üç türlüdür: Haşefe, yani zekerin ucu [sünnet derisi altındaki yuvarlak kısım] ferce dâhil olunca veya erkekte koyu beyaz ve kadında akıcı sarı meni, yerinden şehvetle kopup çıkınca veya ihtilam ile yani rüyada şehvetlenip uyandığı zaman, meni veya mezi akmış olduğunu görünce, erkek ve kadın cünüp olur. Hanefide ve Şâfiîde, vedi ve mezi çıkınca cünüp olmaz. Fakat, çıkmış olan meni sıcaktan incelerek mezi gibi görünür.

Cuma, fıtır bayramı ve kurban bayramı namazları için ve Arefe günü, Arafat meydanında gusül abdesti almak sünnet-i zevaiddir.

Cünüp olduğunu unutan, Cuma namazı için gusül ederse, temiz olur. Fakat, farz sevâbına kavuşamaz.

Meyyiti gasletmek, Vacib-i kifâyedir. Cenaze yıkanmadan, namazı kılınmaz.

Kâfir, müslüman olunca, gusül abdesti alması müstehaptır.

Bu 11’den başka, hac ve umre için ihrama girerken, Mekke’ye, Medine’ye girerken, Müzdelife’de vakfeye dururken, cenaze yıkayacağı zaman, hacamat olduktan sonra, Kadir, Arefe, Berat gecesi ve deli iyi olunca, çocuk 15 yaşına girince gusletmek müstehaptır. Hayız bitince, cima ederse ikisi için bir gusül yetişir. Cuma ve bayramda, başka sebeple gusül edince, bu namazların gusül sevâbı hâsıl olur.

Tavsiye Yazılar –> Mızraklı İlmihal Gusül Babı

Gusül abdestine dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler