Sual: Sünnet üzere gusul abdesti nasıl alınır?

Cevap: Sünnet üzere gusül abdesti almak için, önce, temiz olsalar dahi, iki eli ve avret yerini yıkamalıdır. Sonra bedeninde necaset varsa yıkamalı, sonra, tam bir abdest almalı, yüzünü yıkarken, gusüle niyet etmeli, ayakları altında su toplanmıyorsa, ayakları da yıkamalıdır. Sonra bütün bedene 3 defa su dökmelidir. Önce 3 defa başa, sonra sağ omuza, sonra sol omuza dökmeli, her döküşte, o taraf tamam ıslanmalıdır. 1. dökmede oğmalıdır. Gusülde, bir uzva dökülen suyu, başka uzuvlara akıtmak câiz olup orası da temizlenir. Çünkü, gusülde bütün beden, bir uzuv sayılır. Abdest alırken bir uzva dökülen su ile başka uzuv ıslanırsa, yıkanmış sayılmaz. Gusül tamam olunca, tekrar abdest almak mekruhtur. Gusül ederken abdesti bozulursa, bir daha almak lazım olur. Şâfiîyi ve malikiyi taklit edenler buna dikkat etmelidir. Abdest bozulmadan, başka yerde almak veya namaz kılıp sonra almak câizdir.

Hanefi mezhebinde guslün farzı 3’tür:

1) Ağzın hepsini iyice yıkamak. Ağız dolusu su içmekle de olur ise de, yutmak mekruhtur diyen de olmuştur.

2) Burnu yıkamak. Burundaki kuru kir altını ve ağızdaki çiğnenmiş ekmek altını yıkamazsa gusül sahih olmaz. Hanbeli mezhebinde, mazmaza ve istinşak, abdest alırken de, gusülde de farzdır.

3) Bedenin her yerini yıkamaktır. Bedenin, ıslatılmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Yıkanan yerleri ovalamak lazım değil ise de, müstehaptır. İmâm-ı Mâlik ile İmâm-ı Ebû Yusuf lâzımdır buyurdu.

Abdestin ve gusülün vâcibleri yoktur. Gusülün sünnetleri, abdestin sünnetleri gibidir. Yalnız gusülde, abdestteki sıra ile yıkamak, sünnet değildir. Müstehapları da, aynı olup yalnız, gusülde kıbleye dönülmez ve duâ okunmaz. Yalnız besmele çekilir ve kelime-i şehâdet söylenir. Havuzda, nehirde, denizde, yağmur altında ıslanan, ağzını ve burnunu da yıkasa, abdest ve gusül almış olur.

Abdestte ve gusülde, lüzumundan fazla su kullanmak israf olup haramdır. 8 rıtl [yani 1040 dirhem-i şeri veya 3,5 kilo] su ile sünnete uygun gusül edilebilir. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” bir Müd [yani 2 rıtl, yani 875 gr.] su ile abdest alır, 1 sa’ hacminde su ile gusül ederdi. [1 sa’ 4200 gram sudur. Çünkü, bu fakir, mercimekle yaptığım tecrübelere göre, 1 sa’ 4,2 litredir. Yani, 4 litre ve bir litrenin 5’te 1’idir.]

Tavsiye Yazı –> Namazın sağlığa faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler