Sual: Peygamber Efendimizin “aleyhisselam” yüzüğünde ne yazıyordu?

Cevap: Hadika kitabının, dil afetleri kısmında diyor ki “Peygamberimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” yüzük taşında 3 satır yazılı idi. Birinci satırda (Muhammed), ikincisinde (Resûl), üçüncüsünde (Allah) idi. Vefât edince, bunu hazret-i Ebû Bekr, bundan sonra hazret-i Ömer kullandı. Sonra Osman “radıyallahü teâlâ anhüm” kullanırken, Eris kuyusuna düştü. Çok mal sarf etti ise de, bulunamadı. Bu iş fitne çıkmasına sebep oldu”.

Hazret-i Ebû Bekr’in yüzüğünde, “Ni’mel kâdir Allah” (Her şeye gücü yeten Allah ne güzel, ne büyük kudret sahibidir) yazılı idi. Hazret-i Ömer’in “Kefâ bil-mevt vâ’ızan yâ Ömer” (İnsana vâiz olarak ölüm yetişir yâ Ömer), hazret-i Osman’ın “Le-nasbirenne” (Elbette Sabredeceğiz), hazret-i Ali’nin “El-mülkü lillah” (Mülk Allah’ındır) yazılı idi. Hazret-i Hasan’ın yüzüğünde, “El-izzetü lillah” (Azamet, büyüklük Allah’ındır) yazılı idi. Hazret-i Muaviye’nin yüzüğünde “Rabbigfir-lî” (Rabbim beni bağışla), İbni Ebû Leyla’nın “Ed-dünyâ garûrün” (Dünya aldatıcıdır) , İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin “Kul-il-hayır ve illâ fesküt” (Ya hayır söyle ya da sus), İmâm-ı Ebû Yusuf’un “Men amile bi-re’yihî nedime” (-İstişare etmeden- kendi görüşü ile hareket eden pişman olur), İmâm-ı Muhammed’in “Men sabera zafira” (Sabreden, zafere kavuşur), İmâm-ı Şâfiî’nin “El-Bereketü fil kanâ’a” (Bereket kanaat etmektedir) yazılı idi. Yüzüklerini mühür olarak kullanırlardı. Osmanlı padişahlarının mühürlerine, tuğra denir. Tuğraları yüzüklerinde değildi. Tuğrayı, buna mahsus vezir taşırdı. Her tuğrada padişahın adı, bunun üstünde babasının adı, daha yukarıda “El-muzaffer dâimâ” yazılıdır. Her padişahın bastırdığı altın ve gümüş paraların bir yüzünde bir tuğra, arka yüzünde, basıldığı şehrin adı ile padişahın tahta cülus ettiği yıl yazılıdır. Tuğraların son şekli, II. Mustafa Han zamanında başlamıştır.

Tavsiye Yazılar –> Pahalı Elbise Giyinmek Caiz mi?

Tavsiye Yazı –> Sefer-i Ahiret Risalesi (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler