Sual: Bedenin afetleri nelerdir?

Cevap: Marifetname kitabında der ki;

Ey azîz! Edeb ehli demişlerdir ki, mü’min kul 7 uzvuyla bütün bedenini 300 aded günâh âfetlerinden koruduysa, takvâ ehli zümresine dâhil olur. 2 dünya meşakkatinden selâmet ve rahat bulur. Belki, «Allahü teâlâ katında sizin en keriminiz, en muttekî olanınızdır» kerâmetini bulur. İşte günâhlardan korunacak uzuvlar 7’dir. Kulak, göz, dil, el, mide, ferc ve ayaktır. Ayrca bir de bütün bedendir. Çok şeyler vardır ki, ezberlemeye, unutmaya, fakirliğe ve zenginliğe sebeb oldukları eserler ile ispat olunup, tecrübe edilmiştir.

Kulağın âfetleri:
1) Söylenmesi câiz olmayan sözü dinlemek,
2) Çalgı âletlerini dinlemek,
3) Şarkı ve nameli sesler dinlemek,
4) Konuşanları, onlardan habersiz dinlemek,
5) Kur’ân- Kerimi ve hutbeyi dinlememek,
6) Kadı, emir, emr-i ma’ruf ve nehy-i münker yapanı, üstadı, anneyi, babayı, kocayı ve efendi gibi büyüklerin sözünü dinlememek,
7) Fetvâ sorulan müftinin sözünü dinlememek,
8) Kadı, hasım ve şâhidin sözlerini dinlememek,
9) Kendinden bir şey isteyenin sözünü dinlememek,
10) Yaşlıların sözüne kulak asmamaktır.

Gözün âfetleri:
1) Kasden nâmahrem, yabancı kadınlara bakmak,
2) Kasden başkasının avret yerine bakmak,
3) Fakir ve zaiflere hakaret gözüyle bakmak,
4) Münkerlere zarûretsiz bakmak,
5) Düşen yıldıza (yıldız kaymasına) bakmak,
8) Dünya işinde, kendinden yüksek olanlara rağbet gözüyle bakmak,
7) Din işlerinde, kendinden yüksek olanlara rağbet gözüyle bakmak,
8) Başkasının evine izinsiz bakmak,
9) Namazda gözünü yumup, bakmamak,
10) İki hasım birbirine bakmamak,
11) Şâhidlerin yüzüne bakmamak,
12) Kadının, şâhid ve hasımlara bakmamasıdır.

Dilin afetleri

Elin afetleri

Karnın âfetleri:
1) Zarûretsiz haram yemek.
2) Doyduktan sonra, yemeğe devam etmek,
3) Bedene zarar veren şeyi yemek,
4) Çarşıda ve yolda ekmek yemek,
5) Kabristanda yemek yemek,
6) Altın ve gümüş kaplardan yemek ve içmek,
7) Oyun ve çalgı bulunan ziyafetten yemek.
8) İftihar, övünmek için yapılan yemeği yemek,
9) Özürsüz sol eliyle yemek,
10) Yemeğin ortasından yemek,
11) Beraber yediği kimsenin önünden yemek,
12) Çentikli kadehten su içmek,
13) Yemeyi, içmeyi hasta oluncaya veya ölünceye kadar terk etmek,
15) Kırk günden çok çorba yemeyi terk etmektir.

Fercin âfetleri:
1) Zina ve livâta etmek,
2) Bunları hayvanlara yapmak,
3) Hayz ve nifâs hâlinde cima’ etmek,
4) Cima’a tahammülü olmayan küçük ehlini yapmak,
5) Hastaya yapmak,
6) İnsan veya hayvan yanında cima’ etmek,
7) Satın aldığı cariyeyi, istibrâdan önce etmek,
8) Abdest bozarken kıbleye, güneşe veya aya yüzünü, yahut arkasını döndürmek,
9) İnsan ve hayvan yiyeceği ile istincâ etmek,
10) Yolda, yahut insanların toplantı yeri olan gölgelikte abdest bozmak,
11) Ayakta su dökmek [küçük abdestini bozmak],
12) Suya abdestini bozmak,
13) Birikintilere bevl etmek,
14) Gusl abdesti alınan yerde bevl etmek (küçük abdest bozmak),
15) Leğene küçük abdest bozup, evin içinde bırakmak,
16) Kendini burmak, yahut tenâsül uzvunu kesmek,
17) Ehliyle cima’ı terk etmek,
18) Ehlinden izinsiz nutfeyi azl etmek (dışarı akıtmak),
19) Sevdiğinden içtinâbı terk etmek.
20) Sünnet olmamaktır.

Ayakların afetleri

Bütün bedenin âfetleri:
1) Boyun kırıp raks ile, ayak alıp kol salmak,
2) Avret yeri açık olmak,
3) İpek elbise giymek,
4) Bedenini harama dedirmek,
5) Haram evde durmak,
6) Anaya-babaya âsî olmak,
7) Sıla-i rahmi terk etmek, .
8) Kocanın hakkını gözetmemek,
9) Karının hakkını gözetmemek,
10) Evlâdını zâyi etmek,
11) Yabancı kadınla halvette kalmak,
12) Erkeği kadına benzetmek,
13) Kadın erkeğe benzetmek,
14) Köle efendisine âsi olmak,
15) Efendi kölesine eziyet etmek,
16) Komu komşuya eziyet etmek,
17) Kötü insanlarla arkada olmak,
18) Esneyince ağzını açmak,
19) Yol üzerinde oturmak.
20) Güneşle gölge arasında oturmak,
21) Halka ortasında oturmak,
22) Başkasının yerinde oturmak,
23) Camide dünya işi işlemek,
24) Eğilerek selâm alıp vermek,
25) İnsanlara büyü yapmak,
26) Göz boncuğu gibi şeyleri boynuna asmak,
27) İğne ve sürme ile düğüm vurmak,
28) Bıyıklarını uzatmak,
29) Hür kadın mahremi olmadan yolculuğa gitmek,
30) Hayvanın üstünden inmemek,
31) Üç arkada, aralarından birini emir edinmemek,
32) Arkada geri kalınca, onu beklememek,
33) Kadın eğer üzerine binmek,
34) Velîme yemeğini terk etmek,
35) Yüzü koyun yatmak,
36) Sipersiz, korkuluksuz dam üstünde uyumak,
37) Eli yağlı yatmak,
38) Köpek saklamak,
39) Yolda binek hayvanının boynuna çan asmak,
40) Bir-iki kişinin yalnız yolculuğa çıkması,
41) Soğan ve sarmısağı çiğ yiyenlerin, insanların yanında bulunması,
42) Abdesti terk etmektir,
43) Guslü terk etmektir,
44) Namazı terk etmek,
45) Tadili erkânı terk etmek,
46) Cemaati terk etmek,
47) Safları düzeltmeyi terk etmek,
48) İmâma muhalefet etmek,
49) Cum’a namazını terk etmek,
50) Zekât vermeyi terk etmek,
51) Ramazan orucunu terk etmek,
52) Fevt olmuş, kazaya kalmış namazları kılmamak,
53) Keffâretleri yapmamak,
54) Adaklar yerine getirmemek.
55) Sadaka-i fıtrı terk etmek,
56) Kurban kesmeyi terk etmek,
57) Haccı terk etmek,
58) Cihâdı terk etmek,
59) Namaz kılmayan kadını saklamak,
60) Şeriat, din kitaplarını yastık etmek,
61) Çalgı âletlerini evinde saklamak,
62) Tehlikeli gemilere, vâsıtalara binmek,
63) Kuşları kafeste habs etmek,
64) Bakkala para verip, tedricen eşya almak,
65) İkrâh ile sat yapandan satın almak,
66) Müsrife sadaka vermek,
67) Câmide dilenciye sadaka vermek,
68) Allahü Teâlâ’nın ismi yazılı olan kâğıda bir şey sarmak ve koymak,
69) Kur’ân’ı unutmak.
70) Fâiz almak ve vermek,
71) Yiyecek maddelerini ucuz alıp, saklayıp, pahalı satmak,
72) Yolda beldeye gelen yiyeceğe karşı gidip satın almaktr,
73) Esiri yakınından ayırmak,
74) Îne’dir. Parayı, şer’i devir ile faydaya vermek,
75) Şehirli, köylüye fazla semenle (değer ile) veresiye satması,
76) Kendine lâzım olmayan mebiin [satlık malın) fiyâtını çok etmektir.
77) Hatibin uzun hutbe okumasıdır,
78) Zengin olanın borcunu ödemede ihmâl etmesi,
79) Sadaka için vekil olanın, o sadakadan kendine alması,
80) Yanlışlıkla alınan şeyin, kendi yanında kalan bedeliyle faydalanması.
81) Mezar üzerinde mum yakmak,
82) Verdiği hediyeyi geri almak,
83) Çarpışma esnasında kâfirden kaçmaktır.
îşte bu 300 kadar âfetten sakınan, dinin edeb ve erkân ile .takva yoluna giden, iki cihan saâdetine kavuşur.

Ezberleme sebebleri:
1) Az yemek,
2) Çok tekrar etmek,
3) Geceleri namaz kılmak ve ibâdet etmek,
4) Salât ü selâm çok söylemek,
5) Kur’ân-ı Kerîm’i çok okumak,
6) Bütün günâhlardan el çekmektir,
7) Misvak kullanmak,
8) Her sabah aç iken bal içmek,
9) Her gün aç karnına 21 tane kırmızı kuru üzüm yemek,
10) Balgam gideren her şeyi yemektir.

Unutma sebebleri:
1) Çok günâh işlemek,
2) Çok düşünmek ve üzülmek,
3) İş ve meşguliyeti çok ve dağınık olmak,
4) Taze kişniş yemek,
5) Ekşi elma yemek,
6) Deve katarı arasından geçip gitmek,
7) Ense çukurundan kan aldırmak,
8) Mezar taşlarındaki yazları okumak,
9) Asılan adamın yüzüne bakmak,
10) Canlı biti yere atmak.

Fakirliğin ve zenginliğin sebebleri

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler