Günah İşlemekte Israr Ayrı Bir Günah Mıdır?

Sual: Günah işlemekte ısrar ayrı bir günah mıdır? Isrardan bahsetmek için devamlı işlenen günahın aynı cins olması şart mıdır? Cevap: Ehl-i sünneti itikadına göre günahlar büyük ve küçük günahlar (kebâir ve sagâir) olmak üzere ikiye ayrılır. Şirk, adam öldürme, yalan şahitlik, harb meydanından kaçmak, fâiz almak, yetim malı yemek, anne-babaya isyan, namuslu kadına iftira, hırsızlık,…

İsraf Ve Çeşitleri

İslam dininde haram olan, günah olan israfın ne demek olduğunu ve çeşitlerini, İmâm-ı Birgivi’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Arabî (Tarîkat-i Muhammediye) kitabından tercüme ediyorum: Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Kötü huyları araştırdım. 60 olduğunu anladım. 60 çeşit kötü huydan 27.si, israf ve tebzirdir. Tebzir, tohumu tarlaya saçıp dağıtmak demektir. Malı boş…

Nefs Muhasebesi

Büyük İslam âlimi İmâm-ı Muhammed Gazâlî “rahmetullâhi aleyh” yüzlerce kitabı içinde, son yazdığı Kimyâ-i Saadet ismindeki kitabında, 4. rüknün 6. aslında buyuruyor ki: Enbiyâ sûresi, 47. âyetinde meâlen, “Kıyamet günü terazi kuracağım. O gün, kimseye zulüm edilmeyecektir. Herkesin, dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp, teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim” buyurdu. Bunu…

Dilenciye Para Vermek Câiz Midir?

Sual: Allahü teâlânın, peygamberlerin isimlerini anarak dilenenlere bir şey vermemek, Allahü teâlâya ya da peygamberlere hürmetsizlik mi olur? Bunlara nasıl davranmalı? Cevap: Hürmetsizlik olmaz. Tam tersine, Allahü teâlâ ve peygamberlerin ismini dünyaya âlet ederek bir şey istemek doğru değildir. İbni Abidin der ki: “Fiilen veya kazanan sağlam kimse gibi kuvvetli ve bir günlük yiyeceğini çıkaran kimsenin dilenmesi…

Kötü Ahlak Ve İlaçları

Sual: Ahlakını güzelleştirmek isteyen bir müslüman neler yapmalıdır? Cevap: Müslümanın her şeyden evvel kalbini temizlemesi lazımdır. Çünkü, kalp, bütün bedenin reisidir. Bütün uzuvlar kalbin emrindedir. Peygamberimiz, “İnsanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa, bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa, bütün organlar bozuk olur. Bu, kalptir” buyurdu. Yani bu, yürek denilen et parçasındaki gönüldür.…

Küfre Düşmek Nasıl Olur?

Sual: Dini kitaplarda ilmihalde geçen “küfre düşmek” tabiri nedir? Küfre düşüren haller ve sözler nelerdir? Cevap: Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmaktır. Muhammed aleyhisselâma inanmamak küfür [Allah’a düşmanlık] olur. Meleklerin, insanların ve cinnin iman etmeleri, inanmaları emrolundu. Muhammed aleyhisselâmın, Allahü teâlâdan getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalp ile inanıp, dil ile de ikrar etmeye,…

Mal ve Mevki Hırsının Zararları Nelerdir?

Sual: Mal ve mevki hırsının zararları nelerdir? Dinimizin bu meselede hükmü nedir? Cevap: Ahlak kitaplarında yazan kalp hastalıklarının, yani kötü huyların 3.’sü, mal ve mevki hırsıdır. Aşağıdaki hadis-i şerifler hubbürriyaset denilen, bu hastalığın teşhis ve tedavisine ışık tutmaktadır: “İki aç kurt, bir koyun sürüsüne girdiği zaman, yaptıkları zarardan, mal ve şöhret hırsının yapacağı zarar daha…

Ayıplanmak Korkusuna Karşı Ne Yapmalı?

Sual: Ayıplanmak korkusuna karşı ne yapmalıdır? Peygamber efendimizin amcası Ebu Talip bildiğimiz kadarıyla ayıplanmaktan korktuğu için iman etmediği doğru mudur? Cevap: Ahlak kitaplarında geçen kalp hastalıklarının birisi de, insanların kötülemelerine, çekiştirmelerine, ayıplamalarına üzülmektir. Küfr-i cühudiye sebep olan şeylerin üçüncüsü, insanlardan utanmak ve başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmaktır. Ebû Talib’in kâfir olmasının sebebi budur. Ebû Talib, hazret-i…

Nefsime Uymaktan Nasıl Kurtulurum?

Sual: İnsanın nefsine uymasının zararları nelerdir? Nefsin hileleri ile nasıl başa çıkılır? Cevap: Kalp hastalıklarının, yani kötü huyların 7.si, nefsin hevasına, şehvetlerine, isteklerine, lezzetlerine tabi olmaktır. Bunun kötü olduğu, âyet-i kerimelerde açıkça bildirilmiştir. Nefsin arzularının, insanı Allah yolundan saptırıcı oldukları, Kur’ân-ı Kerîmde haber verilmiştir. Çünkü nefs, daima Allahü teâlâyı inkar, Ona inat, isyan etmek ister.…

Taklid İle İman Caiz Mi?

Sual: Taklidi iman caiz midir? Cevap: Ahlak kitaplarında bahsedilen kalp hastalıklarından birisi de, tanımadığı kimseleri taklit etmektir. Ehl-i sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının ve kendisinin medh olunmasına, yaldızlı, ateşli propagandalara aldanarak, buna tabi olmak caiz değildir. Nasıl kimse olduğunu araştırmadan, onu güvendiği kimselere sormadan, itikadında, sözlerinde ve ibadetlerinde ona uymak, insanı felakete götürür.…