İsrafın Ölçüsü Nedir?

Sual: İsrafın ölçüsü nedir? Cevap: Malı denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helak etmek israftır. Kullanılmayacak hâle sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip, ekinin helak olması, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek, yemekleri iyi saklamayıp…

Tövbe Kaç Çeşittir?

Sual: Tövbe kaç kısımdır? Cevap: Tevbe 2 kısımdır: Birincisi: Allah hakkına tecavüz eden günahlara tövbedir. Farzları ve vacibleri terk etmek, Allah’ın haram kıldığı şeyleri yapmak bu günahlardandır. Mesela, namaz kılmamak, zekât vermemek böyledir. Bu günahları yapan müminler, tövbe-i nasuh (samimi ve sahih tövbe) ile tövbe ettikleri zaman, Allah affeder. Tahrim suresinin 8. ayetinde mealen: “Ey…

Müslüman Haset Eder mi?

Sual: Müslüman bir din kardeşine haset eder mi? Onu kıskanır mı? Haset etmenin zararları ve günahı nedir? Cevap: Başkasının, kendinden üstün olan her şeyini kıskanan, yani ondaki üstünlüğün, yalnız kendinde olmasını isteyen insana, kıskanc denir. Bu hâl, insanlığın en kötü huylarından biridir. Kıskanç insan, ömrü boyunca rahatsız insandır. Böyle insanlar, kendinden aşağı olan insanı görmez…

Bedenin Afetleri Nelerdir?

Sual: Bedenin afetleri nelerdir? Cevap: Marifetname kitabında der ki; Ey azîz! Edeb ehli demişlerdir ki, mü’min kul 7 uzvuyla bütün bedenini 300 aded günâh âfetlerinden koruduysa, takvâ ehli zümresine dâhil olur. 2 dünya meşakkatinden selâmet ve rahat bulur. Belki, «Allahü teâlâ katında sizin en keriminiz, en muttekî olanınızdır» kerâmetini bulur. İşte günâhlardan korunacak uzuvlar 7’dir.…

Dilin Afetleri Nelerdir?

Sual: Dilin afetleri nelerdir? Ahlak kitaplarında bu meselede ne yazar? Cevap: Marifetname kitabında şu şekilde sıralanmıştır; 1) Küfür olan sözü söylemek, 2) Küfür ihtimâli olan sözü söylemek, 3) Yanlış söz söylemek, 4) Yalan söylemek, 5) Gıybet eylemek, 6) Kovuculuk eylemek, 7) Alay etmek, 8) Sebb eylemek, kötü söylemek, 9) Fuhuş söylemek, sövmek, 10) Lanet etmek, 11)…

Ayakların Afetleri Nelerdir?

Sual: Ayakların âfetleri nelerdir? Cevap: Marifetname kitabında şu şekilde sıralanmıştır? 1) Günah meclisine gitmek 2) Ana, baba ve hanımından izinsiz gazaya gitmek, 3) Taun olan yerden kaçmak. 4) Bakasının mülküne, izinsiz gitmek, 5) Kabirler üzerinde yürümek. 6) Kadınlar cenaze ile gidip, mezarları ziyaret etmesi, 7) Cünüb, hayz ve nifâslının mescide girmesi, 8) Kıbleye, mushafa ve…

Elin Afetleri Nelerdir?

Sual: Elin afetleri nelerdir? Cevap: Marifetname kitabında şu şekilde sıralanmıştır; 1) Haksız yere bir kimseyi öldürmek, 2) Bir kimseyi yaralamak, 3) Bir ey çalmak, 4) Bir kimsenin yüzüne vurmak, 5) Hayvanın kulağını bükmek, 6) Hayvanın yüzüne vurmak, 7) Haksız yere insanlar dövmek, 8) Halkın malını çekip almak, 9) Ganimet malından çalmak, 10) Zenginin zekât, öşür…

Egoizmin Zararları Nelerdir?

Sual: Egoizm nedir? Nasıl insanlar için kullanılmaktadır? Dinimizin bu hususta hükümleri nelerdir? Cevap: Herşeyi kendine mal eden, yalnız kendi çıkar ve menfaatini gözetip düşünen kimseler için kullanılır. Günümüzde buna, kendini düşünme olarak mânâ verilmektedir. Genel olarak bencillik kötü bir sıfat olarak düşünülmekteyse de, eski Yunan’dan başlayarak bunu müdâfaa eden bir grup ve felsefik ekol dâimâ…

Rüşvet Vermek Caiz Midir?

Sual: Rüşvet nedir? Almak veya vermek caiz midir? Cevap: Haksız bir menfaat sağlamak için yetkili kişilere çıkar sağlamaya rüşvet denir. İş gördürmek gâyesiyle kânunen yetkili bir kimseye gayrimeşru olarak verilen para, mal vesâir menfaat ve faydadır. Rüşvetle, ya hak edilmeyen bir menfaat ele geçirilmekte veya başkasının hakkına tecâvüz edilmektedir. Rüşvet, devlete karşı işlenen suçlardan biridir.…

Dinimizin Cimriliğe Bakışı Nasıldır?

Sual: Cimrilik nedir? Dinimizin cimriliğe bakışı nasıldır? Cevap: Cimrilik; paraya, mala aşırı düşkünlük sebebiyle malı tutup dînin ve aklın bildirdiği yerde harcamamaktır. Cömertliğin zıttıdır. Cimrilik kötü huylardan olup, cimri kimse, dünyâda ve âhirette kötülenir. Kötü huylar kalbi ve rûhu hasta eder. Hastalığın artması, kalbin rûhun ölmesine sebeb olur. Cimriliğin sebebi, uzun yaşama arzusu ve aşırı…