Sual: Elin afetleri nelerdir?

Cevap: Marifetname kitabında şu şekilde sıralanmıştır;

1) Haksız yere bir kimseyi öldürmek,
2) Bir kimseyi yaralamak,
3) Bir ey çalmak,
4) Bir kimsenin yüzüne vurmak,
5) Hayvanın kulağını bükmek,
6) Hayvanın yüzüne vurmak,
7) Haksız yere insanlar dövmek,
8) Halkın malını çekip almak,
9) Ganimet malından çalmak,
10) Zenginin zekât, öşür fıtra, keffâret ve lukatayı (bulduğu şeyi) almasıdır,
11) Hediyeyi verenin hüsn-i zannına muhalif olanın onu almasıdır,
12) Bâtıl vakıftan almak,
13) Sahih vakıftan, hizmet görmediği hâlde almak,
14) Beytülmâl’in masraflarından olmayanı ondan almak, yahut yeterinden çok almak,
15) İzinsiz, efendi kölesinden, kendi malını almak,
16) Leş, kan, şarab gibi ayn-ı haram olan şeyleri eline almak,
17) Mecnûnun ve sabinin malını almak,
18) Hayvan, yâni canlı resmi yapmak,
19) Bakması haram olana dokunmak,
20) Zimmilerle musafaha etmek,
21) Kendi malını ayıplamak ve israf etmek,
22) Kendi malını telef etmek,
23) Malını riyaya ve mâsiyet yoluna harcamak,
24) Borçlusunu soyup, kendi alacak kadarını almak,
25) Ziyafet artığı yemeyi izinsiz almak,
26) Hamamda özürsüz uzuvlarını ovdurmak,
27) Kendi hanım ve câriyesinden bakasıyla el oyunu oynamak,
28) Satranç gibi oyunlar oynamak,
29) Tanbur gibi çalgılar usûl ve makam ile çalmak,
30) El baz olup, güvercin oynatmak,
31) Canlı hayvanları nişana bağlayıp, ok, kurşun, yahut taş atmak,
32) Hayvanlar birbirleri ile dövüştürmek,
33) Cünüb, abdestsiz, hayz ve nifâs olanın mushaf ve tefsire dokunması,
34) Bu 4 kişinin Kur’ân’ı yazması,
35) Söylemesi haram olan şeyi yazmaktır.
36) Camide veya camiye giderken parmaklarını çatırdatmak,
37) Bakasının malından bir müddet faydalanıp, yine ona vermek için, ondan izinsiz almak. Ona bir ayıp ve noksan gelmese de, yine başkasının mülkünde izinsiz tasarruf kılmak tehlikelidir.
38) Bir mü’mini silâh ile korkutmak,
39) Bir kimsenin bir şeyini, şakadan aşırmaktır,
40) Perçem koyup traş etmemektir 1 favorileri uzatmak1,
41) Kadın başını traş etmektir,
42) Erkek sakalını traş etmektir,
43) Bir tutamdan kısa olan sakalını makas ile almaktır,
44) Kesilmiş tırnak ve kılları kenefe atmaktır,
45) Kabir üzerindeki yeşillikleri koparmaktır,
46) Mezarın lâhdini kasden açmaktır,
47) Sağ eliyle burun kirini almaktır, burnunu temizlemektir,
48) Sağ eliyle istinca etmektir,
49) Parmağını önüne veya arkasına sokmaktır,
50) Gümüşten başka yüzük takmaktır,
51) Zaruretsiz rüşvet verip almaktır,
52) Gasp olunmuş maldan verilen hediye, sadaka ve mebii almaktır,
53) Elinden gelen kimsenin mazlumu kurtarmaktan el çekmesidir,
54) Ok atmayı öğrendikten sonra terk etmektir,
55) Tırnakları kesmemektir
56) Elinden geldiği halde saz aletini kırmamaktır,
57) Mümkün iken canlı resimlerini bozmayı terk etmektir,
58) Zayi olacak bulunan eşyayı almamaktır,
59) Malı ve hayvanı yanmaktan ve teleften kurtarmayı terk etmektir
60) Güneş batınca çocuk ve hayvanları içeri almayı terk etmektir,
61) Gece olunca kapıyı kapamamaktır
62) Kapların üstünü örtmeyi terk etmektir,
63) Mumu, lâmbayı söndürmeyi terk etmektir,
64) Ehli varken el ile istimnâ etmektir,
65) Kendi parmağını ehlinin önüne sokmaktır.

Tavsiye Yazı –> Bir Üniversiteliye Cevap

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler