Sual: İsrafın ölçüsü nedir?

Cevap: Malı denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helak etmek israftır. Kullanılmayacak hâle sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip, ekinin helak olması, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek, yemekleri iyi saklamayıp bozulması, çürümesi, kurtlanması ve atılması, israftır. Günah işlemek için harcanan ve verilen mal ve para da israftır. Kendi malını helak etmek israf olur. Başkasının malını helak etmek, zulüm olur. Malı aldanarak kıymetinden aşağı satmak veya kiraya vermek, kıymetinden yukarı fiyatla satın almak veya kiralamak, ölünün kefenini lüzumundan fazla yapmak, abdestte ve gusülde suyu sünnetten fazla kullanmak, doyduktan sonra yemek, zamanı gereği gibi kullanmamak israftır. Güzel şeyler yemek ve giyinmek, binalar yapmak ve dinin sahibinin haram etmediği şeyler, helalden kazanılmışsa ve öğünmek yapılmıyorsa israf değildir.

 

Sual: İsraf ve tebzir aynı şey midir?
Cevap: İsraf, sarfetmek; tebzir ise dağıtmak, saçmak demektir. Birbirinin müteradifidir. Aradaki fark çok dakiktir. Hakkında ihtilaf da çoktur. Umumiyetle israf, aslı mübah olan bir şeyde aşırı harcamak; tebzir ise günah olan yere harcamak manasına gelmektedir. İkisi de Kur’an-ı kerimde bu manalarla geçer.

 

Tavsiye yazı –> Evlad edinmek caiz mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler