Sual: Bir kimse başkasının arsasına ağaç dikse hükmü nedir?

Cevap: Gasptır. Resulullah, aleyhisselam “Zalim bir kökün hakkı yoktur” buyurdu. Arsa sahibi bu ağaçları kaldırmasını, ağaçlar arsaya zarar vermişse bunun tazmin edilmesini ve arsa için ecr-i misl ödenmesini isteyebilir. Gâsıp mahsulü sadaka verir. İkisi anlaşıp arsa sahibi ağaçları veya ağaç sahibi arsayı satın da alabilir. Arsa sahibini razı ederse mesele yoktur. Sulh olurlarsa mahsulü anlaştıkları nispette paylaşırlar. Arsanın başkasına ait olduğunu bilerek ağaç dikmişse günahkârdır, tövbe de lazımdır. Bilmeyerek dikmişse günahkâr olmaz.

 

Sual: Kabrin üstüne çiçek dikmekte mahzur var mıdır?
Cevap: Bilakis sünnettir. Hazret-i Peygamber aleyhisselam bir kabrin üzerine yaş bir dal dikmiş, “Diri kaldığı müddetçe ölüye faydası olması umulur” buyurmuştur. Bitkiler zikreder, mevtaya faydası olur.

 

Tavsiye yazı –> Bir Üniversiteliye Cevap (Seyyid Abdülhakim Arvasi)

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler