Muhtar es-Sakafi Kimdir?

Sual: Muhtar es-Sakafi kimdir? Cevap: Taiflidir. Sahabeden değildir. Abdullah bin Sebe’nin yakınlarından ve Halife Hazret-i Osman’a “radiyallahu anh” ayaklananlardan biriydi. Sonra Hazret-i Ali “radiyallahu anh” ve onun vefatından sonra da Hazret-i Hasen’in “radiyallahu anh” yanına sızdı. Ama Hasen’e hıyanetten çekinmezdi. Onu tevkif edip Şam’a göndermeye bile teşebbüs etti. Karışık bir siyasi hayat yaşadı. Her defasında…

Tevil ile Tefsirin Farkı Nedir?

Sual: Tevil ile tefsir arasında ne fark var? Cevap: Tefsir, ilahi kelamdan (Kur’an-ı kerimden), ilahi iradeyi (Allah’ın muradını) anlayabilmek demektir. Kur’an-ı kerimi evvela ve bizzat Kur’an-ı kerimin kendisi tefsir etmiştir. Hazret-i Peygamber aleyhisselam da Nahl suresinin 44. ve İbrahim suresinin 4. ayetlerindeki emir istikametinde, Kur’an-ı kerimin tamamını eshabına beyan ve tefsir etmiştir. Ama bu tefsirlerin…

Malik el-Eşter Kimdir?

Sual: Malik el-Eşter kimdir? Cevap: Halife Hazret-i Osman’a “radiyallahu anh” isyan edip evini saranlardan, hatta onun katillerinden biridir. Sonra Hazret-i Ali’nin “radiyallahu anh” yanına sızıp onun valilerinden oldu. Sahabeden değildir. Yemenlidir. Bir gözü görmediği için Eşter diye tanınır. Evvela halife olması için Hazret-i Ali’yi zorla ikna etti. Sonra da onun halife seçilmesi için halktan zorla…

Boza İçmek Haram mı?

Sual: Boza içmek caiz midir? Cevap: Boza müselles gibidir. Üzüm suyu, taze iken, yani gaz kabarcıkları çıkmadan, köpürmeden önce, ısıtılıp, üçte ikisi uçar, üçte biri kalırsa müselles denir. Tadı keskin olsa da, sarhoş etmiyecek kadar içmesi helaldir. Boza yapmak için, bir kilo kadar bulgur yıkanır. Tencereye konur. Fazla su ilave edilir. Yumuşayıncaya kadar birkaç saat…

Başkasının Tarlasına Ağaç Dikmek Caiz mi?

Sual: Bir kimse başkasının arsasına ağaç dikse hükmü nedir? Cevap: Gasptır. Resulullah, aleyhisselam “Zalim bir kökün hakkı yoktur” buyurdu. Arsa sahibi bu ağaçları kaldırmasını, ağaçlar arsaya zarar vermişse bunun tazmin edilmesini ve arsa için ecr-i misl ödenmesini isteyebilir. Gâsıp mahsulü sadaka verir. İkisi anlaşıp arsa sahibi ağaçları veya ağaç sahibi arsayı satın da alabilir. Arsa…

İsrafın Ölçüsü Nedir?

Sual: İsrafın ölçüsü nedir? Cevap: Malı denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helak etmek israftır. Kullanılmayacak hâle sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip, ekinin helak olması, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek, yemekleri iyi saklamayıp…

Doğum Günü Kutlamak Caiz mi?

Sual: Doğum günü kutlaması hangi medeniyetten gelen bir gelenek? Cevap: Doğum gününü kutlamak insanlık tarihi kadar eskidir. Mesela Eski Yunan’da vardır. Pasta kesme ve mum yakma adeti Ortaçağ’da Almanya’dan çıkmıştır. Daha ziyade çocuklar için yapılırdı. Mumlar da çocuğun yaşından bir fazla olurdu. Sabah yakılır,. Akşam pasta kesilirken söndürülürdü. Çocuğa hediye getirilir, sevdiği yemekler yapılırdı. Sonra…