Boza İçmek Haram mı?

Sual: Boza içmek caiz midir? Cevap: Boza müselles gibidir. Üzüm suyu, taze iken, yani gaz kabarcıkları çıkmadan, köpürmeden önce, ısıtılıp, üçte ikisi uçar, üçte biri kalırsa müselles denir. Tadı keskin olsa da, sarhoş etmiyecek kadar içmesi helaldir. Boza yapmak için, bir kilo kadar bulgur yıkanır. Tencereye konur. Fazla su ilave edilir. Yumuşayıncaya kadar birkaç saat…

İçki Yasağı Hazreti Ömer’in İsteği Üzerine mi Geldi?

Sual: İçki yasağının Hazret-i Ömer’in arzusu üzerine geldiği doğru mudur? Cevap: Ömer ve Muaz’ın, radıyallahü anhüma, içki ve kumarın hükmünü sorması üzerine, Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesi nazil oldu. Alkollü içkiler evvelce haram değildi. Sonra, insanlara zararı da faydası da vardır, zararı faydasından çoktur mealinde ayet-i kerime geldi. Bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra, sahabe-i kiramın…

Tavşan Eti Helal midir?

Sual: Bazı rafıziler ve bazı yahudiler tavşan etinin haram olduğunu iddia ediyorlar. Tavşan eti helal değil midir? Cevap: Mülteka kitabında diyor ki “Tavşan yemek helaldir. Mekruh değildir”. Mecmaul-enhür bunu açıklarken “Tavşan yemek helaldir. Çünkü, Peygamber efendimize tavşan eti kebabı hediye getirdiler. Ashâbına, (Bunu yiyiniz!) buyurdu, diyor.” Dürrü’l-münteka kitabında, “Tavşan eti yemek helaldir. Çünkü, tavşan yırtıcı…

Hayvanlara Domuzlu (Necis) Yem Vermek Caiz mi?

Sual: Domuzlu yem kediye yedirilir mi? Cevap: Leş, domuz ve putlara kesilen hayvan eti ile kan âyet-i kerime ile necis kılınarak yenmesi yasaklanmıştır (En’am: 145, Bakara: 173, Mâide: 3; Nahl: 115). Bu sebeple ulema bunların yenmeyeceği ve başka türlü de (hayvanlara vermek, tarlaya serpmek, satmak gibi) istifade edilmeyeceğini ictihad buyurmuştur. Nitekim Resulullah aleyhisselam Medine’yi teşrif…

Zehir Nedir? Neye Zehir Denir?

Sual: Zehir nedir? Neye zehir denir? Cevap: Umumî bir zehir tarifi yapılamaz. Keçi, 20 gram morfin yiyip, sıçramasına devam eder. Şu hâlde morfin zehir değil midir? Ada tavşanları zevkle belladon yer de müteessir olmaz. Tuz ruhu zehir olamaz. Zira midelerimiz bizzat bunu yapıyor ve hiçbir zararı olmuyor. Zehirli ve faydalı cisimlerin tam tarifini yapmak çok…

Tütün İçmek Haram mı?

Sual: Tütün içmenin fıkhi hükmü nedir? Cevap: Bugün değeri ekmeğin üstüne çıkmış bulunan tütünün müessir maddesi nikotindir. Korkunç zehirler arasında yer alan bu cismin bir damladan az miktarı, insanı öldürür. Gagası önünde nikotine batırılan bir cam çubuk tutulan bir serçe, derhal ölür. Bir sigara içinde bulunan nikotin, deri altına şırınga edildiğinde, 2 insanı öldürür. Tütün…

Zemzem İçme Adabı Nasıldır?

Sual: Zemzem nasıl içilir? Adabı nasıldır? Zemzem içmenin faziletleri nelerdir? Cevap: Zemzem içmeden önce; “Allahümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin ve sekamin birahmetike yâ Erhamerrâhimîn” duası okunur ve besmele ile ayakta 3 yudumda içilir. “Bahr-ül-Amîk” ve “Menâsık-i İbn-ül-Acemî’de buyruldu ki: Zemzem-i şerîfi, cenâb-ı Hak’tan mağfiret talebiyle içenlerin, “Yâ Rabbî! Ben,…

Patlıcan Yemek Sünnet mi?

Sual: Patlıcan Yemek sünnet midir? Peygamber efendimiz patlıcan yemiş midir? Cevap: Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) patlıcanı yer ve fâidelerini anlatırlardı. «Zarar niyeti ile yenirse zarar, şifâ niyeti ile yenirse fâide verir» buyurmuştur. Tıbbı’n-nebevî ve diğer kitablarda diyor ki: Abdullah İbni Abbâs (radıyallahü anhümâ) Resûl-i Ekrem (sallâllahü aleyhi ve sellem) ile Ensâr’dan birinin ziyâfetine gitmiştik.…

Yeme İçmenin Sünnetleri

Yemek yemenin farzı, yenecek şeyin helâl, tayyib ve insana yetecek kadar olmasıdır. Yemeğin helâl ve tayyib olması, kendisinin helâl olması, sünnete ve vera’a uygun şekilde kazanılmış olmasıdır. Şerîatin beğenmediği yollardan kazanılmış olmamalıdır. Yiyeceğin hem helâl, hem de tayyib olmasını sağlamak çok zor bir iştir. Ufacık bir dikkatsizlik ile yiyeceğin helâl ve tayyib olması bozulur. Selef-i…

Bazı Yiyecek İçecek ve Meyvelerin Fazileti

Herîse, yanî keşkek pişirmesini Peygamber efendimize Cebrâil (aleyhimesselâm) öğretti. Herîse insana çok kuvvet verir. Geceyi İbâdetle geçirmesi kolay olur. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) herîse yedi. Kabak tatlısını ve mercimek çorbasını çok severdi. İkisi de kalbe yumuşaktık verir. Peygamber efendimiz «Mercimek yiyiniz. Çok bereketlidir. Kalbi inceltir, gözyaşını çoğaltır. 70 peygambere onun bereketi verilmiştir», buyurmuştur. Mercimeğin…