Hayvanlara Domuzlu (Necis) Yem Vermek Caiz mi?

Sual: Domuzlu yem kediye yedirilir mi? Cevap: Leş, domuz ve putlara kesilen hayvan eti ile kan âyet-i kerime ile necis kılınarak yenmesi yasaklanmıştır (En’am: 145, Bakara: 173, Mâide: 3; Nahl: 115). Bu sebeple ulema bunların yenmeyeceği ve başka türlü de (hayvanlara vermek, tarlaya serpmek, satmak gibi) istifade edilmeyeceğini ictihad buyurmuştur. Nitekim Resulullah aleyhisselam Medine’yi teşrif…

Zehir Nedir? Neye Zehir Denir?

Sual: Zehir nedir? Neye zehir denir? Cevap: Umumî bir zehir tarifi yapılamaz. Keçi, 20 gram morfin yiyip, sıçramasına devam eder. Şu hâlde morfin zehir değil midir? Ada tavşanları zevkle belladon yer de müteessir olmaz. Tuz ruhu zehir olamaz. Zira midelerimiz bizzat bunu yapıyor ve hiçbir zararı olmuyor. Zehirli ve faydalı cisimlerin tam tarifini yapmak çok…

Tütün İçmek Haram mı?

Sual: Tütün içmenin fıkhi hükmü nedir? Cevap: Bugün değeri ekmeğin üstüne çıkmış bulunan tütünün müessir maddesi nikotindir. Korkunç zehirler arasında yer alan bu cismin bir damladan az miktarı, insanı öldürür. Gagası önünde nikotine batırılan bir cam çubuk tutulan bir serçe, derhal ölür. Bir sigara içinde bulunan nikotin, deri altına şırınga edildiğinde, 2 insanı öldürür. Tütün…

Zemzem İçme Adabı Nasıldır?

Sual: Zemzem nasıl içilir? Adabı nasıldır? Zemzem içmenin faziletleri nelerdir? Cevap: Zemzem içmeden önce; “Allahümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin ve sekamin birahmetike yâ Erhamerrâhimîn” duası okunur ve besmele ile ayakta 3 yudumda içilir. “Bahr-ül-Amîk” ve “Menâsık-i İbn-ül-Acemî’de buyruldu ki: Zemzem-i şerîfi, cenâb-ı Hak’tan mağfiret talebiyle içenlerin, “Yâ Rabbî! Ben,…

Patlıcan Yemek Sünnet mi?

Sual: Patlıcan Yemek sünnet midir? Peygamber efendimiz patlıcan yemiş midir? Cevap: Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) patlıcanı yer ve fâidelerini anlatırlardı. «Zarar niyeti ile yenirse zarar, şifâ niyeti ile yenirse fâide verir» buyurmuştur. Tıbbı’n-nebevî ve diğer kitablarda diyor ki: Abdullah İbni Abbâs (radıyallahü anhümâ) Resûl-i Ekrem (sallâllahü aleyhi ve sellem) ile Ensâr’dan birinin ziyâfetine gitmiştik.…

Yeme İçmenin Sünnetleri

Yemek yemenin farzı, yenecek şeyin helâl, tayyib ve insana yetecek kadar olmasıdır. Yemeğin helâl ve tayyib olması, kendisinin helâl olması, sünnete ve vera’a uygun şekilde kazanılmış olmasıdır. Şerîatin beğenmediği yollardan kazanılmış olmamalıdır. Yiyeceğin hem helâl, hem de tayyib olmasını sağlamak çok zor bir iştir. Ufacık bir dikkatsizlik ile yiyeceğin helâl ve tayyib olması bozulur. Selef-i…

Bazı Yiyecek İçecek ve Meyvelerin Fazileti

Herîse, yanî keşkek pişirmesini Peygamber efendimize Cebrâil (aleyhimesselâm) öğretti. Herîse insana çok kuvvet verir. Geceyi İbâdetle geçirmesi kolay olur. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) herîse yedi. Kabak tatlısını ve mercimek çorbasını çok severdi. İkisi de kalbe yumuşaktık verir. Peygamber efendimiz «Mercimek yiyiniz. Çok bereketlidir. Kalbi inceltir, gözyaşını çoğaltır. 70 peygambere onun bereketi verilmiştir», buyurmuştur. Mercimeğin…

Su İçmenin Sünnet ve Edepleri

Su kablarının en iyisi, tevâzua daha yakın olduğu için pişmiş topraktan ve odundan olanlarıdır. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem): «Su kabları topraktan olan ev halkına Allahü teâlâ rahmet ve melekler istiğfar ederler» buyurmuştur. Sırrî-yi Sekatî, Cüneyd-i Bağdâdî’ye (kuddise slrruhümâ), evinin kabları senin cinsinden, yanî topraktan olsun demiştir (Ravdatü’n-nâsıhîn). İbni Abbâs (radıyallahü anhümâ), su kabları içinde…

Din Kardeşlerine Ziyafet Sünnet ve Edepleri

Ziyâfet, yanî misâfir ağırlamak, islâmın sünnetlerindendir. Hadîs-i şerîfde: «Misâfir rızkı ile gelir, ev sâhibi mağfiret edilmiş olarak döner» buyuruldu. Bir hadîs-i şerîfde de: «Bir kimsenin sofrası kurulu olduğu müddetçe melekler onun için istiğfâr ederler» buyuruldu. Bir başka hadîs-i şerîfde de: «Avlusunda sabahlasa da, misâfir hakkı, her müslümana vâcib olan bir hakdır. Bu hak, ev sâhibi…

Tavşan Eti Yemek Caiz Mi?

Sual: Tavşan eti yemek caiz midir? Cevap: Bedâyı kitabında diyor ki “Abdullah ibni Abbas buyurdu ki Resûlullahın yanında oturuyorduk. Bir köylü, tavşan kebabı hediye getirdi. Bize, (Yiyiniz!) buyurdu. Muhammed bin Safvan “radıyallahü teâlâ anhüma” dedi ki iki tavşan yakaladım, kestim. Resûlullaha sordum. İkisini de yememi emir buyurdu”. Kitabü’l-irşad’da sâhibi diyor ki “Tavşan kanı, kelef denilen…