Sual: Patlıcan Yemek sünnet midir? Peygamber efendimiz patlıcan yemiş midir?

Cevap: Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) patlıcanı yer ve fâidelerini anlatırlardı. «Zarar niyeti ile yenirse zarar, şifâ niyeti ile yenirse fâide verir» buyurmuştur. Tıbbı’n-nebevî ve diğer kitablarda diyor ki: Abdullah İbni Abbâs (radıyallahü anhümâ) Resûl-i Ekrem (sallâllahü aleyhi ve sellem) ile Ensâr’dan birinin ziyâfetine gitmiştik. İçinde patlıcan ve kabak bulunan bir yemek ortaya kondu. Bir kişi, yâ Resûlâllah, patlıcanı yeme. Acı olur ve sevdayı arttırır. Ağız kokusu yapar, zarar verir dedi. Peygamber efendimiz: «Sus, sus, sus. Mi’rac gecesi Cennetü’l-me’vâ’ya girdiğim zaman Sidretü’l-müntehânın altında, patlıcanları dallarından asılmış şekilde gördüm. Yâ Cebrâil bunlar patlıcan mıdır dedim. Evet patlıcandır. Allahü teâlânın birliğini, senin peygamberliğini ve Alî’nin velâyetini ilk tasdîk eden bitki budur. Hastalık niyeti İle yiyene zarar verir. Şifâ niyeti ile yiyene fâide verir» dedi. [Bu sözün hadîs-i sahîh olmayıp, İbni Râvendî’nin sözü olduğu Fevâid-i Câmia’da yazılıdır.].

Kâdî Yahya bin Eksum (rahimehullah), Halîfe Me’mun bir kimsenin akıllı olduğunu patlıcanı sevmesinden anlardı demiştir. Ca’fer-i Sâdık (radıyallahü anh), Merkep, üstünde taşıdığı patlıcanın ne olduğunu bilseydi, diğer merkeplere övünürdü demiştir. Bir hadîs-i şerîfde: «Patlıcan ne güzel bitkidir. Onu yumuşatınız, zeytinyağlı yapınız ve çok yiyiniz. Çünki Allahü teâlâ’ya ilk îmân eden ağaç odur. Hikmet îras eder ve dimağı taze tutar ve mesâneye kuvvet verir ve cima’ı arttırır» buyurulmuştur. Sözü uzatmaktan kaçınıp hadîs-i şerîfin mazmûnuna ve mânasına bakmalıdır. Peygamber efendimizin tıb bilgisi, Hak sübhânehû ve teâlâ’nın hazînesindendir. O tabiblerin reîsidir, başhekimidir.

Tavsiye Yazı –> Yeme İçme Adabı Nasıldır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler