Zekat Sadaka ve Sünnetleri

ZEKÂT, SADAKA VE SÜNNETLERİ Zekât malı korur. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) : «Mallarınızı zekât ile koruyunuz. Hastalarınızı sadaka ile tedâvi ediniz. Belâ dalgalarını —diğer bir rivâyette— belâ çeşitlerini duâ ve tazarru’ ile karşılayınız» buyurmuştur. Bunu Hasen-i Basrî (rahimehullah) rivâyet etmiştir. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) bu hadîs-i şerifi Eshâbına beyân ederken, bir nasrânî oradan…

Dilenmenin Sünnet ve Edepleri

DİLENMENİN SÜNNET VE EDEBLERİ Birinci vâcib olan kendini dilenmekten alıkoymakdır. Çünki dilenmek kazanç yollarının en sonuncusudur. Bilhassa 1 gecelik yiyeceği veya sabah ya da akşam yemeği olursa dilenmemek lâzımdır. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem): «İhtiyacı olmadığı halde dilenen kimse Cehennem ateşinin çoğalmasını istemiş olur» buyurdu. Bir rivâyette: «1 gün ve gecelik yiyeceği olanın dilenmesi Cehennem…

Ramazan-ı Şerif Orucunun Sünnetleri

RAMAZAN-I ŞERİF ORUCUNUN SÜNNETLERİ Şa’ban ayından itibaren tevbe ve istiğfar ederek, günahlardan uzak durarak, hasımlarını râzı ederek, üzerinde hakkı olanlarla helâlleşerek, hayırlı işlere engel olacak şeyleri terk ederek, bütün iyi işlerde niyetini düzelterek Ramazan-ı şerîfi karşılamalıdır. Şa’ban ayının son günü akşamı hilâli aramalı, hayırlı işlere, zikir ve tâate hırs ile başlamalıdır. Hilâli görünce 3 kere…

Orucun Sünnet ve Faziletleri

Oruç Allahü teâlâ içindir. Cehennem ateşinden kalkandır. İnsan, oruç ile kendini dünyâda günahlardan korur. Çünki oruç şehveti kırar, günâha girmesini önler. Şeytan ve nefisden gelen oklara engel olur, karşı koyar. Âhirette de Cehennem âteşinin hücumuna karşı kalkan gibi insanı muhafaza eden Kalkan ancak sağlam olduğu, kendisine çarpan şeylerle bozulmadığı zaman faydalı olur. Oruç da günahlardan…

Hac İbadetinin Edepleri

İslâmî vazifelerden biri de, şer’an gücü yeten kimselerin beyt-i haramı ziyâreti, hac etmeleridir. Beyt-i harama bu ismin verilmesinin sebebi, orada kıtalin harâm olmasından veyâ zâlimlerin taarruzundan yasaklanmış olmasındandır. Beyt-i harâma Kâ’be denilmesine sebeb de, yerden yüksek olmasından veya 4 köşeli olmasındandır (Şerh-i Kirmânî). Hacca gitmek, evinden çıkıp dönünceye kadar borçlarını ödedikten sonra kendisine, çoluk çocuğuna…

Aşure Gününün Edepleri

İslâmın sünnetlerinden biri de, Aşûra gününe saygı göstermektir Muharremin 10. günüdür. 9. veya 11. günü diyenler da oldu ise de sahîh olan 10. günü olmasıdır. Arşı taşıyan melekler (Hamele-i Arş) bu güne hürmet ederler. Çünki Peygamberlerin (aleyhimüsselâm) kurtuldukları gündür. Hadîs-i şerîfde: «İbrâhim aleyhisselâm’ Aşûra günü doğmuştur. Allahü teâlâ onu Nemrud’un ateşinden Aşûra günü kurtarmıştır. Mûsâ…

Kurban ve Sünnetleri

Allahü teâlâ’ya yaklaşmak için kesilen kurbana Uhdiyye veya İhdiyye denir. Bayram günü duhâ vakti kesildiği için bu isim verilmiştir. [Kurban, yaklaşmak demektir]. İslâmın sünnetlerinden biri de 4 ayaklı hayvanlardan birini kurban etmektir. 6 aydan büyük koyun, keçi, 2 yaşından büyük sığır, 5 yaşından büyük deve kurban edilir. Câmûs (manda), sığıra dâhildir. Bunların dişisinden ve erkeğinden…

Helal Rızık İçin Çalışmak

İnsanlara, muhtaç olmayacak kadar helâl ve tayyib rızk talebinde olmak, dilenmek zilletine düşmeden iffet içinde yaşamak farzlardan sonra bir farzdır. Helâl ile tayyib arasındaki fark daha önce de açıklandığı gibi şöyledir: Helâl, tehlikesi olmayan, tayyib ise mahzûru olmayan şey demektir. Helâl, âlimlerin «helâl değildir» demediği şeydir. Tayyib, hukemânın «helâl değildir» demediği şeydir denildi. Bâzıları da,…

Yeme İçmenin Sünnetleri

Yemek yemenin farzı, yenecek şeyin helâl, tayyib ve insana yetecek kadar olmasıdır. Yemeğin helâl ve tayyib olması, kendisinin helâl olması, sünnete ve vera’a uygun şekilde kazanılmış olmasıdır. Şerîatin beğenmediği yollardan kazanılmış olmamalıdır. Yiyeceğin hem helâl, hem de tayyib olmasını sağlamak çok zor bir iştir. Ufacık bir dikkatsizlik ile yiyeceğin helâl ve tayyib olması bozulur. Selef-i…

Bazı Yiyecek İçecek ve Meyvelerin Fazileti

Herîse, yanî keşkek pişirmesini Peygamber efendimize Cebrâil (aleyhimesselâm) öğretti. Herîse insana çok kuvvet verir. Geceyi İbâdetle geçirmesi kolay olur. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) herîse yedi. Kabak tatlısını ve mercimek çorbasını çok severdi. İkisi de kalbe yumuşaktık verir. Peygamber efendimiz «Mercimek yiyiniz. Çok bereketlidir. Kalbi inceltir, gözyaşını çoğaltır. 70 peygambere onun bereketi verilmiştir», buyurmuştur. Mercimeğin…