Açılışlarda Kurban Kesmek Caiz mi?

Sual: Muhtelif açılışlarda, makam sahipleri gelince kurban kesmek caiz midir? Cevap: Reddü’l-Muhtar’da Zebayıh’ı anlatırken, sonuna yakın diyor ki “Makâm sahipleri gelince, hayvan kesmek haramdır. Çünkü, Allahtan başkası için hayvan kesmek şirk olur. Keserken Allahü teâlânın ismini söylese de, haramdır. Eğer gelene yedirmek için keserse, haram olmaz. Çünkü, misafire ziyafet vermek, İbrahim aleyhisselâmın sünnetidir. Misafire ikram…

Kurban Nasıl Kesilir?

Sual: Kurbanı nasıl kesmelidir? Cevap: Koyun, keçi, sığır, deveden birini, kurban bayrâmının ilk 3 gününde, kurban niyeti ile kesmelidir. Kurbanı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekruhtur. Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbend ile bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun…

Kurban Organizasyonları Nasıl Olmalıdır?

Sual: Günümüzde pekçok hayır cemiyeti kurban vekâleti toplayıp kesim yapılmaktadır. Hayvanlar satın alınıp, vekâlete göre kesilmektedir. Bu usul meşru mudur? Cevap: Kurban bir ibadettir. Kurbana vekil olmak da bir ibadettir. Her ibadetin şartlarını öğrenip ona göre amel etmek farzdır. Aksi takdirde ibadet yerine gelmeyeceği gibi, kurban sahibi de müvekkil de vebal altına girerler. Eğer şartlarını…

Kurban İbadetinde Nelere Dikkat Etmelidir?

Sual: Kurban ibadetinin sahih olması için nelere dikkat etmelidir? Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir? Kurban etini kimler yiyebilir? Fıkıh kitaplarında bu mevzuda neler yazıyor? Cevap: Kurban, koyun, keçi, sığır, deveden birini, kurban bayrâmının ilk 3 gününde, kurban niyeti ile kesmek demektir. Bir sığırı veya deveyi, 7 kişiye kadar müslüman, baliğ kimse, ortak olarak da satın…

Kurban ve Sünnetleri

Allahü teâlâ’ya yaklaşmak için kesilen kurbana Uhdiyye veya İhdiyye denir. Bayram günü duhâ vakti kesildiği için bu isim verilmiştir. [Kurban, yaklaşmak demektir]. İslâmın sünnetlerinden biri de 4 ayaklı hayvanlardan birini kurban etmektir. 6 aydan büyük koyun, keçi, 2 yaşından büyük sığır, 5 yaşından büyük deve kurban edilir. Câmûs (manda), sığıra dâhildir. Bunların dişisinden ve erkeğinden…

Kurban Kesmek Kimlere Vaciptir?

Sual: Kurban kesmek kimlere vaciptir? Kurbanın nisabı nasıldır? Cevap: Köyde, çölde, şehirde mukim olan, akıl, baliğ, hür ve müslüman erkek ve kadının, ihtiyacından fazla nisâb miktarı malı veya parası varsa, kurban bayramı için niyet ederek, belli günlerde, belli bir hayvanı kesmeleri vâcib olur. Şeyhayne göre, babasının, zengin çocuğu için de çocuğun malından kesmesi lâzımdır. Etini…

Kurbanın Şartı Üçtür

Kurbanın şartı 3’tür; 1) Müslüman ola ve akıl ve baliğ ola. 2) Mukim ola. 3) Kurban nisabı miktarı gani ola. Rüknü, koyun ve keçi, deve ve sığır olmak üzere, 1 deve veya 1 sığır, 7 kurban yerine geçer ki 1 sığırı 7 kişinin kurban etmesi caizdir. Bir başka kimse, ben de dâhil olayım derse, 8’inin…

Akika Kurbanı Nedir?

Sual: Akika kurbanı nedir? Ne zaman kesilmesi gerekir? Cevap: Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek niyeti ile hayvan kesmektir. Çocuğa nafaka vermesi vâcib olan kimsenin, 7. günü isim koyması ve başını kazıyıp, saçının ağırlığı kadar, erkek için altın veya gümüş, kız için gümüş sadaka vermesi ve kendi malından, erkek için iki kız için bir…

Kurbanı Kimler Kesebilir?

Sual: Kurban kesmek için nisap miktarı ne kadardır? Cevap: Bir kimse, hacet-i asliyye (asli ihtiyaçlar) olan kışlık ve yazlık ev, kullanılan ev eşyası, araba, ev eşyası, dükkân demirbaşları, şahsi eşya, kitapları ve borçları dışında, 96 gram altın veya kıymeti paraya yahut bu kıymette menkul veya gayrı menkule sahip ise, kurban keser; fıtra verir ve zekât…

Kurban Hayvanını Kilo İle Satın Almak Caiz Mi?

Sual: Kurban kesmek için bir tosun alan dört kişiye, satıcı şöyle demiş: “Bu tosunu kurban olarak kesiniz, etini tartınız, kaç kilo gelirse, kilosu 23 liradan parasını bana veriniz”. Bu şekilde bir alış-veriş câiz midir? Bu kesilen tosun kurban olarak câiz olur mu? Tosunu kesip, etini tartarak parasını verdiğimiz zaman, bu alış-veriş dinen câiz olan bir…