Papazların Evlilik Hakkındaki İtirazlarına Cevaplar

Sual: Papazların, İslam dinine yaptıkları itirazlardan biri de, teaddüd-i zevcat, yani 4’e kadar evlenme ile talak, yani boşama meseleleridir. Hıristiyanlar, (Mûsâ aleyhisselâmın şeriatinde, teaddüd-i zevcatın yasaklanmasına dair bir kanun bildirilmemiştir. Talak için de, açıkça izin verilmiştir. Halbuki Îsâ Mesihin İncili, doğrudan doğruya her ikisini de menetmiş, yasaklamıştır. Kurân-ı Kerîm ise, birden fazla evlenmeye izin vermiştir.…

Mevlana Halid-i Bağdadi

Ziyaeddin Mevlânâ Hâlid-i Osmani’nin babası Ahmed bin Hüseyin, Bağdat’ın Zur kazasındandır. Osman bin Affan “radıyallâhu anh” soyundandır. Mevlânâ Hâlid, fıkıh, hadis, tefsir, tasavvuf, kelam, sarf, nahiv, bedi, meani, beyan, belâgat, vad’, bahs, adab, aruz, lügat, mantık, fizik, matematik, geometri, astronomi ve benzeri ilimlerde zamanının bir tanesi idi. Firuzabadi’nin koca kamus lügatini ezberlemişti. Zamanındaki Bağdat âlimlerinin…

Hastalıkta Namaz

(Nimet-i İslam) da diyor ki: Ayakta duramayan veya ayakta durunca, hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta, namazını oturarak kılıp, rüku için bedenini biraz eğer. Sonra dikilip, sonra yere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur. Diz çökmesi, bağdaş kurması, ihtiba etmesi, yani kaba etleri üzerine oturup kollarını dizlerinin etrafına halka yapması caizdir. Baş, diş, göz ağrısı hastalık…

Meyyit İçin Iskat

[Namaz iskatı, meyyiti namaz borçlarından kurtarmak demektir. Bunun için namazlarının kefareti verilir. Kefaret verilmesi için, ölmeden önce, vasiyet etmesi ve kefarete yetişecek kadar mal bırakması vâciptir. Yani, bıraktığı malın sülüsü [3’te 1’i] kefaret miktarından az olmamalıdır. Kefareti velisi verir. Meyyitin velisi, vasiyet ettiği kimsedir. Yahut varislerinden biridir. İslamiyette 4 çeşit velî vardır. Meyyitin velisi, yetimin…

Kaza Namazları

Ve dahi, vaktinde eda edilen [kılınan] namazın fazileti pek çoktur. Bunlardan birkaçını beyan etmişlerdir: 1. fazileti budur ki yüzü nurlu olur. 2- Ömrünün berekatı olur. 3- Duâsı kabul olur. 4- İnsanların hayırlısı olur. 5- Cümle müminler ona muhabbet eder. Ve dahi, namazı terketmenin, yani özürsüz olarak, vaktinden sonra kılmanın 15 zararı vardır. İşbu zararların 5’i…

Yolculukta Namaz

(Nimet-i İslam) da diyor ki: Nâfile namazları ayakta kılmaya gücü yeterken, oturarak kılmak, her zaman ve her yerde caizdir. Oturarak kılarken, rüku için bedeni ile eğilir. Secde için, başını yere kor. Lakin, özrü yok iken nâfileleri oturarak kılana, ayakta kılanın yarısı kadar sevap verilir. 5 vakit namazın sünnetleri ve teravih namazı da, nâfile namazdır. Yolda,…

İslamın Binası

İslamın binası 5’tir. Yani, İslam 5 şey üzerine bina kılınmıştır. Evvelkisi, kelime-i şehâdet getirmek ve mânâsını öğrenip inanmak. İkincisi, her gün beş vakit namazı vakti geçmeden kılmak. Üçüncüsü, Ramazan-ı şerifte her gün oruç tutmak. Dördüncüsü, eğer farz olduysa, yılda bir kere, zekat ve öşür vermek. Beşincisi, kudreti var ise, ömründe bir kere, hacca gitmek. [Allahü…

İstinca İstibra İstinka

İstinca, su ile malum yeri yıkamak. İstibra, bevl yaptıktan sonra mesanenin yaşlığı gidinceye kadar gerek gezinerek ve gerek diğer suretle vakit geçirmeye denir. İstinka, pak olduğuna, kalbinin mutmain olmasına derler. İstinca dahi, 6 nev’dir: Farz olanı, esvabında ve bedeninde ve namaz kılacak mekanda, 1 dirhemden ziyade necaset olsa, su ile gidermek farzdır. Kezalik, gusül ederken…

Namazda Tadil-i Erkan

Namazın 5 yerinde, tadil-i erkanı, unutmadığı hâlde, bilerek terketse, İmam-ı Ebû Yusuf’a göre, namazı fasid olur. Tarafeyne göre, fasid olmaz. Lakin vacibin kasten terki dolayısı ile noksanın cebri için iade lazım gelir. Unutarak terkedince (Secde-i sehv)  lazım olur. Tadil-i erkanın terkinden, 26 kadar zarar vardır: 1- Fakirliğe sebep olur. 2- Ahiret uleması, ona buğz eder.…

Cemaatle Namaz

CEMAAT İLE NAMAZIN FAZİLETİ  Bir kimse, cemaat ile iki rekat namaz kılsa, yalnız 27 rekat namaz kılsa, yine cemaat ile kıldığı 2 rekatın sevâbı ondan ziyadedir. Bir rivayette, yalnız 1.000 rekat namaz kılsa, yine cemaat ile kılınan 2 rekatin sevâbı daha ziyadedir. Cemaat ile namaz kılmanın sevâbı çoktur. Bunlardan birkaçı beyan edilmiştir: 1- Müminler bir…